Højesteret slår fast: Skat taber sag om 307 millioner kroner til Microsoft

Torsdag kl. 12.00 faldt der dom i højesteretssagen mellem Skat og Microsoft Danmark om såkaldt transfer pricing: Højesteret stadfæster landsrettens dom om at frifinde Microsoft Danmark.

Tilbage i marts vandt Microsoft Danmark en sag om transfer pricing i landsretten. Siden ankede Skatteministeriet til Højesteret. Fold sammen
Læs mere
Foto: RICK WILKING/Reuters/Ritzau Scanpix

Højesteret afgjorde torsdag kl. 12.00 sagen om såkaldt transfer pricing i en principiel afgørelse:

Højesteret frifinder Microsoft Danmark ved at stadfæste landsrettens dom fra marts.

Tilbage i marts tabte Skatteministeriet sagen i Østre Landsret, som dengang afviste myndighedens påstand. Derfor ankede Skat til Højesteret.

Striden handler om transfer pricing, som er en betegnelse for virksomheders interne handler på tværs af landegrænser. Det kan være et redskab til at kanalisere virksomheders overskud til andre lande, hvor der er mere fordelagtige skatteforhold.

Skat mener, at Microsoft Danmarks skattepligtige indkomst mellem 2004 og 2007 skal forhøjes med i alt 307 millioner kroner. Spørgsmålet har været, hvorvidt Microsoft Danmark skulle beskattes af kommissionsvederlag for Microsoft Ireland Operation Limiteds salg på det danske marked, og hvorvidt der skulle betales skat, når en PC af et multinationalt fabrikat med integreret styresystem fra Microsoft blev solgt i Danmark.

Skatteministeriet mente, at Microsoft Danmarks skattepligtige indkomst i årene 2004-2007 skulle forhøjes med 307 mio. kr. Fold sammen
Læs mere
Foto: Erik Refner/Ritzau Scanpix.

Skatteministeriet har ligeledes hævdet, at markedsføringen af Microsoft Danmark har haft en effekt på salget af integrerede produkter.

Nu har Højesteret frifundet Microsoft for anklagerne, ligesom selskabet også slipper for tilbagebetaling af sagsomkostninger. Til gengæld skal Skatteministeriet betale 1,5 mio. kr. til Microsoft Danmark i sagsomkostninger.

I dommen lyder det:

»På den anførte baggrund finder vi det ikke godtgjort, at Microsoft Danmarks honorering for selskabets markedsføringsindsats ikke var i overensstemmelse med armslængdeprincippet.«

I Højesteret stemte tre ud af fem dommere for at stadfæste dommen, mens de resterende to stemte for, at fastsættelsen af Microsoft Danmarks skattepligtige indkomst for 2004, 2005, 2006 og 2007 skal til fornyet behandling ved Skattestyrelsen.

Dommen afsiges efter stemmeflertallet.

Skatteadvokat Torben Bagge forklarer, at dommen har været svær at forudse, men at den først og fremmest får betydning for Skat.

»Man må formode, at skattemyndighederne bliver lidt mere forsigtige med at rejse den her type sager og påstå, at der ikke er handlet på markedsvilkår,« siger han til Berlingske umiddelbart efter dommens stadfæstelse.

De 307 millioner kroner er et estimat, som Skat har udregnet for Microsoft Danmarks indtjeninger fra 2004 til 2007, men Højesteret mener ikke, at forudsætningerne for at regne indtjeningerne ud har været gode nok.

Sagen blev oprindeligt henvist til landsretten af byretten, fordi den betragtes som principiel.