Høje Taastrup kan blive taber på ny Ringstedbane

Trafikministeriets planer siger, at færre tog skal stoppe i Høje Taastrup og Hedehusene, når den nye jernbane via Køge bliver indviet. Kommunen mener, at den var blevet stillet det modsatte i udsigt.

Trafikknudepunktet i Høje Taastrup er stort tænkt og smukt udført. Men det fik aldrig helt den tiltænkte funktion, og nu kan der også blive skåret i togafgangene. Foto: Comrade King/Flickr Fold sammen
Læs mere

Det går præcis, som man frygtede. Det må Høje-Taastrup Kommune sande, efter at regeringen har fremlagt en ny trafikplan, der omfatter tiden efter, at den nye jernbane over Køge til Ringsted bliver indviet – efter planen senere på året.

Banen skal aflaste den eksisterende forbindelse via Roskilde, men det kommer ifølge en ny trafikplan fra Transportministeriet også til at betyde færre afgange fra de stationer, der ligger her.

»Byrådet skal på det skarpeste protestere mod den påtænkte nedgradering af togbetjeningen af Høje Taastrup Station,« hedder det i et høringssvar, vedtaget 30. januar, hvor byrådet også udtrykker sin bekymring for betjeningen af en anden station i kommunen, nemlig Hedehusene.

Høje-Taastrup kæmpede til det sidste for, at der skulle anlægges et femte spor mellem Hvidovre og Høje Taastrup, i stedet for at man byggede den helt nye jernbane. Men ifølge udviklingschef Klaus Torsbjerg Møller gav skiftende trafikministre dengang – uden at love noget konkret – udtryk for, at kommunen ikke havde noget at frygte: Det mindre pres på kapaciteten ville tværtimod gøre en endnu bedre betjening af Høje Taastrup og Hedehusene mulig, lød budskabet.

Afgange skæres væk

Men det modsatte bliver tilfældet, ifølge den nu fremlagte trafikplan. Især på kort sigt bliver der færre afgange fra de to stationer, men også på langt sigt reduceres antallet af fjern- og regionaltogsforbindelser, fra 10 til otte om dagen, ligesom et af de tre daglige myldretidstog står til at blive skåret væk.

Trafikplanen kommer i den grad på tværs af kommunens egen planlægning, som blandt andet indeholder fortætning af Hedehusene og et stort antal boligprojekter i selve Høje Taastrup. Samlet forventer kommunen, at dens folketal vil vokse fra 50.000 til 60.000 over de kommende godt 10 år.

»Vi har inden for de seneste fem-otte år fået 7-8.000 nye arbejdspladser, så vi nu har vel over 30.000 i alt. Ca. 25.000 pendler hver dag til kommunen, og i den forbindelse har både virksomhedsledere og medarbejdere peget på, at infrastrukturen er vigtig. Selv om vi har landets største motorvejskryds lige ude i baghaven, kommer langt de fleste med toget,« siger Klaus Torsbjerg Møller.

Trafikknudepunktet i Høje Taastrup er stort tænkt og smukt udført. Men det fik aldrig helt den tiltænkte funktion, og nu kan der også blive skåret i togafgangene. Foto: Flickr/Nell Howard Fold sammen
Læs mere

I et notat til byrådet hæfter han sig også ved, at en indskrænkning af togbetjeningen af Høje Taastrup og Hedehusene står i modsætning til Fingerplanen fra 2007 – udviklingsplanen for hovedstadsområdet. Her er det en formuleret målsætning, at boligerne skal fortættes om kollektive trafikknudepunkter, således at relativt færre vil tage bilen til og fra arbejde.

S-tog spøger

Høje-Taastrup Kommune er heller ikke just begejstret for, at der bliver indledt forundersøgelser af muligheden for at forlænge S-togsbetjeningen helt til Roskilde. I sig selv vil det naturligvis være godt med S-togsbetjening både mod øst og vest. Men udvidelsen skal i givet fald ske ved at inddrage to af de fire eksisterende spor, og dermed bliver der plads til endnu færre fjern- og regionaltog. Alt er dog ikke skidt for Høje Taastrup. Således bliver der flere afgange direkte til Københavns Lufthavn via den nye station Ny Ellebjerg, der i vidt omfang overtager den rolle, som Høje Taastrup Station oprindeligt var tiltænkt: at være aflastning for Københavns Hovedbanegård.

Socialdemokraten Mattias Tesfaye stillede fredag transportminister Ole Birk Olesen (LA) en række spørgsmål med udgangspunkt i høringssvaret fra Høje-Taastrup. Ministeren skal blandt andet svare på, om »det (er) tiltænkt i Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 at nedgradere Høje Taastrup Station som et centralt knudepunkt.«