HK/Privat angriber tårnhøje garantier i PFA

Berlingske Business kan i dag dokumentere, at der er givet forskellige garantier til nye kunder i PFA. Det er i strid med det, som PFA tidligere har meldt ud. Nu kræver en af PFAs største kunder en forklaring på uddelingen af PFA-formuen til nye kunder.

PFA Pension erkender nu, at selskabet i et enkelt tilfælde har givet en fordelagtig afkastgaranti og altså gjort forskel på kunderne. Det får nu en af de største kunde hos PFA til at kræve et svar og mindst lige så gode betingelser. Foto: Nils Meilvang
Læs mere
Fold sammen

En af PFAs største kunder, fagforeningen HK/Privat, går nu til angreb på PFA, fordi man på skrift ikke har fået garanteret samme tårnhøje afkast som andre kunder, og man kræver en forklaring på PFAs brug af den opsparede formue til at give lukrative garantier, der lokker nye kunder.

HK sidder med i bestyrelsen for PFA, og formanden for HK/Privat Simon Tøgern vil gå til sin repræsentant i PFAs bestyrelse for at få afklaret, om PFA har givet særlige garantier til kunderne.

»Vi holder øje med vores medlemmers opsparing, og vi er på vagt over for, at den ikke bliver brugt til andet end at maksimere vores medlemmers opsparing. Jeg har svært ved at se, at andre kan forhandle bedre aftaler, når vi er PFAs største kunde med en femtedel af opsparingen i PFA. Vi ved ikke, om vi bliver angrebet af den her ordning, men jeg vil opfordre min kollega Per Tønnesen i PFA-bestyrelsen til at få det spørgsmål afdækket.«

Berlingske Business beskrev fredag, at PFA har givet en skriftlig garanti på 20 pct. i årligt afkast til nye og gamle kunder. Det er afkast på de enkelte pensionskunders individuelle kundekapital. Bestyrelsen har godkendt, at alle PFA-kunder får en garanti på 20 pct. i afkast i 2014, 2015 og 2016 på den del af opsparingen, der står i den individuelle Kundekapital, og som svarer til en slags aktiekapital.

Men Business kan lørdag fortælle, at PFA har givet en garanti på en forrentning af kundekapitalen helt frem til 1. august 2019 i en konkret aftale med en kunde. Det går således ud over det, som PFA-bestyrelsen ifølge koncerndirektør i PFA Lars Ellehave-Andersen selv har tilladt. Og det er forskelligt fra andre aftaler, som PFA har indgået.

Formanden for HK/Handel, Per Tønnesen, der sidder i PFAs bestyrelse, men som i denne sammenhæng udtaler sig som formand for HK/Handel, undrer sig over, at HK/Privat og HK/Handel ikke på skrift har fået 20 pct. i garanteret afkast.

»Vi ønsker ikke at bidrage til, at PFA får nye kunder ind. Vi har en udmærket aftale med PFA. Men kommer vi til at opleve, at der kommer nye kunder ind, som har bedre vilkår end dem, vi har, forventer vi at få mindst de samme betingelser. Hvis ikke vi får det, har vi en diskussion til gode med PFA,« siger Per Tønnesen.

Vagthunden skal have besked

Som beskrevet i fredagens udgave af Berlingske Business blev hele begrebet med både den individuelle og den kollektive kundekapital opfundet, efter at PFA var i dyb krise i begyndelsen af dette årtusinde. Dengang blev der derfor overført 4,8 mia. kr. til den kollektive kundekapital.

Den solide pengetank er siden vokset til over 15 mia. kr., og det er meningen, at den skal føres tilbage til PFAs kunder.

Men finanssektorens vagthund i form af Finanstilsynet er oppe på mærkerne for at sikre, at det ikke sker på en måde, hvor nye kunder bliver behandlet bedre i forhold til de gamle.

Direktør i forsikringsmæglervirksomheden Willis Søren Andersen understreger, at når PFA garanterer deres kunder et bestemt afkast på en del af deres opsparing, skal selskabet fortælle det til Finanstilsynet.

»Alle de forsikringstekniske ting skal selskaberne anmelde til Finanstilsynet. PFA skal sende et brev, hvor selskabet fortæller, hvad det gør, og hvilke konsekvenser det har for kunderne,« siger direktør i Willis Søren Andersen.

»I anmeldelsen skal PFA beskrive de økonomiske, juridiske og aktuarmæssige konsekvenser, der er ved den pågældende anmeldelse, Den skal laves så grundigt, at en aktuar i Finanstilsynet kan regne efter. Det er nemmere sagt end gjort,« siger Søren Andersen, der ligeledes fremhæver, at de mange penge over de kommende tre år, som PFA vil give i afkast på den individuelle kundekapital, skal fremgå af selskabets regnskab. Lars Ellehave-Andersen siger, at det drejer sig om fem mia. kr.

»Efter min vurdering skal det stå i regnskabet som andet end blot kollektiv kundekapital. Garantien betyder, at man i PFA ikke kan disponere over de pågældende penge til nye potentielle kunder,« siger Søren Andersen, der undrer sig over, at PFA melder ud med en garanti for årene 2014, 15 og 16. For alle treårige garantier, der er givet i løbet af 2014, vil række ind i 2017.

På spørgsmålet om, hvorvidt man kan læse om garantien i PFAs regnskab, siger Lars Ellehave-Andersen blot at »forpligtelserne indgår i regnskabsposten KundeKapital«.