Hjælpepakken kan give landbruget momentum

Selvom mange af tiltagene i hjælpepakken til fødevareindustrien ikke vil få en stor konkret effekt, tager regeringen fat de rigtige steder og sender et vigtigt signal til både sektoren og de banker, der skal yde finansiering, vurderer forsker.

Selvom mange af tiltagene i hjælpepakken til fødevareindustrien ikke vil få en stor konkret effekt, tager regeringen fat de rigtige steder og sender et vigtigt signal til både sektoren og de banker, der skal yde den finansiering Fold sammen
Læs mere
Foto: Steffen Ortmann

Regeringen rammer rigtigt med sin vækstplan for fødevareindustrien.

Det mener seniorrådgiver Henning Otte Hansen fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet, der selv har forsket netop i sektorens rammevilkår.

Godt nok vil en række af de 34 initiativer sandsynligvis ikke få en stor konkret effekt, men planen som helhed sender det rigtige signal til den hårdt pressede fødevaresektor og til de banker, som skal yde den finansiering.

»Jeg har selv tidligere undersøgt en række fødevarevirksomheders vurdering af deres rammevilkår, og der er god sammenfald mellem deres negative rammevilkår og de nævnte tiltag i denne plan,« siger Henning Otte Hansen, som forudser, at den generelt vil kunne øge landbruget og fødevareindustriens momentum.

»Grundlæggende skaber det mere optimisme i erhvervet, øger troen på, at der er løsninger, større frihedsgrader og højere vækst forude. Der er en vis form for symbolværdi i det i og med at regeringen har nogle konkrete planer, som den vil føre ud i livet,« siger Henning Otte Hansen. Alene denne optimismen kan vise sig at blive det vigtigste resultat af planen, idet den kan slå igennem på bankernes villighed til at låne sektoren penge, mener han.

Symptombehandling

Hjælpepakken indeholder en række konkrete initiativer, der skal hjælpe landbrugs- og fødevarevirksomhederne gennem krisen. Blandt andet stiller Landbrugets InvesteringsBank (LIB) nu garantier til institutter, der låner penge ud til branchen. Men den direkte effekt vil være begrænset, mener Henning Otte Hansen, der betegner det som symptombehandling.

»Det er positivt for virksomhederne, at regeringen vil lempe finansieringsmulighederne og have færre begrænsninger, men det er også klart at man ikke kan tvinge bankerne til at yde landbruget lån. Det er planens signalværdi og en bedring i sektoren, der for alvor vil kunne fremme investeringslysten,« siger han.

At lade medarbejderne skyde penge i virksomhederne har han ikke den store tiltro til i praksis. Medarbejderne på slagteriet Danish Crown sagde da også nej-tak til en sådan model tidligere i år, men det er positivt, at der åbnes op for muligheden, mener Henning Otte Hansen.

»Jeg tror kun at det vil ske i et meget lille omfang, også fordi det vil være risikabelt for en medaberjder at have både sin løn og sin investering til at afhænge af samme virksomhed,« siger Henning Otte Hansen.

Selvom han glæder sig over regeringens initiativ, understreger han, at en række af sektorens største udfordringer ikke kan løses politisk.

»Svag økonomisk vækst på eksportmarkederne, svag lønkonkurrenceevne, ustabile og undertiden lave markedspriser på landbrugsvarer med mere har en stor betydning for fødevareerhvervets konkurrenceevne, men disse forhold kan kun i meget ringe grad påvirkes af regeringen. Globaliseringen giver os færre redskaber til at påvirke den internationale konkurrenceevne på kort sigt,« siger Henning Otte Hansen.