Hjælp på vej til gældsplagede landmænd

Med en ny hjælpepakke vil regeringen gøre det lettere for både institutionelle investorer og medarbejdere at skyde penge i landbruget, og lade Landbrugets investeringsbank stille garantier for banker, der låner penge til landmænd.

Foto: Johan Gadegaard
Tre ministerier står klar med en hjælpepakke på 34 initiativer, der skal hjælpe plagede landmænd.

Blandt de mest markante er en stribe tiltag, som skal løsne den kreditklemme, der bremser udvikling af sektoren.

Berlingske Business er i besiddelse af indholdet i den hjælpepakke, som præsenteres mandag formiddag af hele tre ministerier, nemlig Miljøministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet samt Fødevareministeriet.Et af hovedformålene med hjælpepakken er at tiltrække nye investorer til landbruget. Derfor ændres den nuværende landbrugslov for at fjerne de barrierer, der blandt andet forbryder institutionelle investorer at få bestemmende indflydelse over landbrugsejendomme.

»De nuværende bestemmelser i Landbrugsloven gør det vanskeligt for landbruget at tiltrække eksterne investorer. En afvikling af landbrugslovens ejerskabsrestriktioner vil medvirke til at tiltrække nye investorer, som eksempelvis pensionskasser og investeringsfonde, og dermed imødekomme nogle af de finansielle udfordringer, der hæmmer udviklingen i erhvervet,« skriver regeringen, som med initiativet håber at kunne introducere nye ejerformer, øge investeringslysten og tilføre landbruget forretningsmæssig know how.

Mens investor-initiativet vil have en vis opstartsfase, håber regeringen at kunne skabe en umiddelbar effekt på landbrugets finansieringsknibe ved at lade Landbrugets FinansieringsBank (LFB) stille garantier til pengeinstitutter, der yder lån til landbruget.

Derudover giver regeringen LBF's mulighed for selv at yde lån på lempeligere vilkår end tidligere.

»LFB vil fremover ligeledes kunne yde garantier til pengeinstitutter, der låner ud til landbruget, ligesom LFB selv får mulighed for at tilbyde lån til landbruget med en mere attraktiv afdragsprofil end hidtil,« skriver regeringen.

Også medarbejderne får større mulighed for at gøre en forskel for de landbrugs- og fødevarevirksomheder, hvor de er ansat. Med den nye hjælpepakke vil regeringen tillade, at medarbejderne kan indskyde lønmidler i et selskab, og lade det selskab investere i vækst og arbejdspladser. Medarbejderne kan i den sammenhæng udskyde  betalingen af indkomstskat til der udbetales midler fra selskabet.

Medarbejdernes mulighed for at skyde deres løn ind i virksomheden er foreløbig en forsøgsordning, der løber i tre år.