Hesalight-stifter: Kurator sagde nej til nye investorer

Hesalight-stifter Lars Nørholt kritiserer i en pressemeddelelse Pensam og kurator i konkursboet efter lampevirksomheden for ikke at tage investor-henvendelser alvorligt, der kunne have givet flere penge i kassen end de fem mio. kr., konkursboet fik ved salg af Hesalight.

Hesalight Fold sammen
Læs mere

Da den nu konkursramte lampevirksomhed Hesalight i efteråret 2016 var i dyb krise, var der adskillige interesserede investorer. Men Hesalights største kreditor, pensionskassen Pensam og advokatfirmaet Bruun Hjejle lod dem ikke komme til bordet. Det skriver Hesalights stifter og tidligere direktør Lars Nørholt i en pressemeddelelse.

Ifølge Hesalight-stifteren tilbød børsnoterede Network Capital i september 2016 at overtage Hesalight og tilbagebetale Pensam, PensionDanmark, Danske Capital og de øvrige långivere, som havde 600 mio. kr. på højkant, 75 pct. af deres tilgodehavende øjeblikkeligt. »De nye investorer var klar til at oveføre 441 mio. kr., eller som alternativ betale 100 pct. tilbage over fem år,« skriver Lars Nørholt.

»Hvorfor siger man nej til det?« spørger han i pressemeddelelsen, og fortsætter:

»Mange potentielle investorer, som kigger casen igennem, flere udvalgt af Pensionskasserne via Bruun & Hjejle, får end ikke svar på deres tilbud. Så sent som i rekonstruktionsfasen i november 2016 står tilbuddet om fuld indfrielse af de 588 mio. kr. over fem år stadig ved magt og præsenteres af Hesalights rådgiver, men Bruun Hjejle ytrer, at der ikke er grobund for dialog. Desuden gives også tilbud på 100 mio. kr. fra en investor, som man også ser helt bort fra!« skriver Lars Nørholt.

»Jeg rykker Pensam og PensionDanmark omkring Bruun Hjejles måde at håndtere interesseredes ønsker på, men hører intet. Resultatet var en konkurs 18. november 2016. Jeg sidder tilbage med den følelse af, at Hesalight siden lånyderne i juni 2016 påberåbte sig, at lånene var misligholdt, ikke havde en reel chance for overlevelse, uanset hvordan vi havde styret skibet. Pensionskasserne ville simpelthen for alt i verden ikke tillade det. Sidste forsøg blev gjort i december 2016, hvor en potentiel køber retter henvendelse til Bruun Hjejle med en købssum på 6 mio. kr. kontant plus 13 mio kr. 31/12 2017, men uden held, og han må se resterne af, hvad der kunne have været en erhvervssucces – gå til Novalume for 5 mio. kr.«, skriver Lars Nørholt.

Berlingske har set en række dokumenter og emails, som Lars Nørholt har fremlagt vedrørende forløbet. Heraf fremgår det, at det var Dansk OTC, der med bistand fra LETT Advokater forsøgte at finde nye investorer til Hesalight. Dansk OTC samlede oprindelig de fire store institutionelle investorer, som tilsammen skød 588 mio. kr. i Hesalight i 2014 og 2015. Långiverne har siden rettet voldsom kritik mod Dansk OTC for at have markedsført virksomheden på et fejlagtigt grundlag.

Men nu gjorde finanshuset altså et nyt forsøg. Midt i september 2016 meddelte Dansk OTC i en pressemeddelelse, at der var fundet nye investorer, der stod klar til at købe obligationer tilbage fra bla. Pensam, PensionDanmark, Danske Capital og Ikea-selskabet Captor.

Ifølge dokumenter fra Dansk OTC og LETT, som Lars Nørholt har fremlagt for Berlingske, var man klar med en plan, som opstillede to muligheder for pensionskasserne: Enten at få 75 pct. tilbage af det fulde beløb med det samme - eller 100 pct. over en længere periode.

Den 23. september blev tilbuddet ifølge Lars Nørholt forelagt på et møde pensionskassernes advokat Bruun & Hjejle og en repræsentant for obligationsejerne. I slutningen af oktober 2016 rykkede LETT-partner N.E. Nielsen Bruun & Hjejle for svar for svar:

“Den manglende stillingtagen til det modtagne forslag fra Dansk OTC … efterlader Hesalight i en meget vanskelig situation. … Hesalights eneste mulighed for at sikre løbende likviditet er at sælge eksisterende fordringer, hvilket bliver kursfastsat meget lavt grundet Hesalights situation, og er dermed værdiødelæggende,” skrev han i et brev, som Berlingske har set. Men som nævnt blev Hesalight solgt til Novalume for fem mio. kr.

Det har ikke været muligt at få kommentarer fra Bruun & Hjejle og Pensam.