Her trykker skoen for de store banker

Det er navnlig krav til pengetankens styrke, som Danske Bank er utilfredse med i de nye og strenge krav til bankerne.

Samfundet risikerer at betale en voldsom overpris for at sikre storbanker som Danske Bank ved en fremtidig krise. Det er i hvert fald konklusionen i Danske Banks høringssvar vedrørende de krav til de systemisk vigtige banker, som erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen(SF) nu vil indføre i Danmark efter rapporten på området

»Hvis Danmark vælger at lægge sig i den høje ende af spekret, hvilket rapporten lægger op til, skønnes meromkostningerne for samfundet at være et stort milliardbeløb uden at få noget igen,« skriver Danske Bank som svar på rapporten. Også en forbedring af kvaliteten af Danske Banks pengetank, så den skal holde mere egenkapital i stedet for ansvarlig kapital, vil banken overlæsse på samfundet og kunderne. Det kan nemlig betyde, at Danske Bank må øge sin egenkapital med 25 mia. kr., hvad der ifølge Danske Bank betyder en årlig meromkostning på 2 mia. kr.

Meromkostning for banken

»Denne meromkostning bæres i første omgang af banken, men en stor del må forventes overvæltet på samfundet.« Samtidig henviser Danske Bank til, at der er brug for nye værktøjer fra samfundets side, som kan bruges til at afvikle de store banker. Hidtil har man taget udgangspunkt i den udskældte bankpakke 3, som blev brugt til at lægge Amagerbanken i graven.

Netop krakket på Amager gav genlyd i hele den vestlige finansverden, da det var helt ekstraordinært, at man lod almindelige kunder, der havde penge i banken, betale en del regningen for krakket. Det har ifølge kreditvurderingsbureauerne betydet, at statens implicitte støtte til bankerne ikke er så stor i Danmark som i andre lande. Det rammer igen bankernes muligheder for at låne penge, siges det.

Konservatives erhvervsordfører Brian Mikkelsen ligger meget på linje med Danske Bank i kritikken af de strammere krav:

»Jeg startede selv arbejdet med SIFI, da jeg som minister nedsatte udvalget. Vi er enige i, at der skal stilles krav til SIFI-bankerne, men de skal ikke være strammere end i andre europæiske lande. Det har regeringen ikke forstået, fordi de er i fuld gang med en vendetta mod den finansielle sektor,« lyder det fra Brian Mikkelsen, som mener, at kravene til gøre kreditklemmen i Danmark værre end i dag.

Også virksomhederne organiseret i bl.a. Dansk Industri frygter, at bankerne vil læsse øgede låneudgifter over på kunderne.

Det er i klar modstrid med Nationalbankens opfattelse, for herfra mener direktør Lars Rohde, at de strengere krav samlet set vil bidrage positivt til samfundsøkonomien.