Her er Post Danmarks nye direktion

Post Danmarks nye direktion efter fusionen mellem det store danske og svenske postvæsen ligger nu fast. Se det danske datterselskabs direktion her.

Læs mere
Fold sammen
Den hidtidige viceadministrerende direktør i Post Danmark, K. B. Pedersen, er udnævnt til ny administrerende direktør for selskabet.

Post Danmark fortsætter under eget navn som et datterselskab under Posten Norden, der blev dannet, da det danske og svenske postvæsen formelt fusionerede i juni. Ved fusionen blev K. B. Pedersen samtidig udnævnt som viceadm. direktør i moderselskabet Posten Norden.

Nyt medlem af direktionen for datterselskabet Post Danmark bliver Finn Hansen, der samtidig indgår i koncernledelsen for Posten Norden. Herefter består direktionen i Post Danmark foruden K.B. Pedersen og Finn Hansenaf de nuværende direktionsmedlemmer Palle Juliussen og Torsten Fels.

Det har tidligere været fremme, at Post Danmarks administrerende direktør gennem 21 år, Helge Israelsen, fratræder sin stilling.

Posten Nordens adm. direktør er svenskeren Lars G. Nordström, mens danske Fritz Schur er bestyrelsesformand.

Fusionen blev gennemført i slutningen af juni, da den danske og svenske stat ombyttede deres postaktier til aktier i det nyfusionerede selskab. Posten Norden har omkring 50.000 medarbejdere og en årlig omsætning på 45 mia. svenske kroner.