Her er hovedpunkterne i regeringens digitale vækstplan

Den ottende og nyeste vækstplan rummer 23 initiativer på fire hovedområder. Her er de i stikordsform.

Mobil- og internetdækningen i Danmark skal gøres bedre. Det er et af fire hovedindsatsområder i regeringens nye digitale vækstplan. Arkivfoto: Claus Bjørn Larsen, Scanpix Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bjørn Larsen
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

God mobil- og bredbåndsdækning i hele landet

1. 700 MHz frigøres til mobilt bredbånd
- 700 MHz frigøres fra 2020 til mobilt bredbånd
- Informationskampagne gennemføres i 2019-2020
2. Dækningskrav i frekvensauktioner og offentlige udbud
- Der stilles dækningskrav i forbindelse med de kommende auktioner i 2016, 2018 og 2019
- Styrket vejledning til kommunerne skal fremme anvendelse af dækningskrav
3. Færre gravearbejder og bedre udnyttelse af rør og kabler til bredbånd
- Ændring af vejlov så der kan stilles krav om koordineret gravning
- Ændring af graveloven med henblik på deling af passiv fysisk infrastruktur
- Analyse af lokalplaners indvirkning på etablering af mobilmaster
4. Aftale om bedre mobildækning i yderområder
- Bedre mobildækning i yderområder f.eks. ved at teleselskaberne anvender hinandens net
5. Styrket fusionskontrol på teleområdet
- Styrket fusionskontrol på teleområdet
6. Undersøgelse af nye indholdstjenesters betydning for konkurrencen
- Internetbaserede indholdstjenesters betydning for telesektoren afdækkes
7. Nye løsninger til mobildækning i private hjem
- Øget dækning via brug af signalforstærkere, wifi-calling, femtoceller mv.
- God internet- og mobildækning i tog
- Undersøgelse af bedre muligheder for mobildækning i nybyggeri
8. Nye finansieringsmuligheder for digital infrastruktur
- Forsikrings- og pensionsselskaber skal fremover kunne eje og drive fx digital infrastruktur
- Undersøgelse af mulighed for realkreditfinansiering af digital infrastruktur
- Kommissionens investeringsindsats bør også omfatte digital infrastruktur
9. Tjekditnet.dk og EU-mærkningsordning for antennekvalitet i mobiltelefoner
- Hjemmesiden tjekditnet.dk lanceres primo 2015
- Regeringen arbejder for en EU-mærkningsordning for mobiltelefoners antennekvalitet

Styrket anvendelse af IT og data i dansk erhvervsliv

10. Partnerskab for e-handel og digitalisering af detailhandlen
- Partnerskab med detailbranchen om e-handel og Big Data
- Skræddersyet rådgivning om regler ved eksport til e-handelsvirksomheder
- Fokus på håndhævelse af momsregler
- Styrket forbrugerbeskyttelse ved overtrædelse af markedsføringsregler
11. Digitaliseringspartnerskaber med brancheorganisationer
- Digitaliseringspartnerskaber med erhvervslivet om øget brug af IT
- Udbredelse af erfaringer om digitalisering og digitale forretningsmodeller til SVM’er
- Partnerskab med Big Innovation Centre om fremme af digitale forretningsmodeller
- Produktionspanelet kommer med anbefalinger i forhold til udnyttelse af nye teknologier
12. Et bedre digitalt indre marked
- Tale, SMS og data bør koste det samme i andre EU-lande, som man betaler hjemme
- Balancerede reformer om databeskyttelse og ophavsret der tilskynder til digital vækst
- Ændring af EUs cookieregler, så de bliver mere brugervenlige
- Følg-eller-forklar princip for Kommissionen som det kendes fra Virksomhedsforum
- Danske IT-standarder skal anerkendes som EU-standarder
13. Partnerskab om Big Data i erhvervslivet
- Markedsmodningsfonden afsætter 12 mio. kr. til erhvervspartnerskab om dataudnyttelse
- Samfundspartnerskab om innovation der understøtter Big Data
- Udbygning af Virk.dk så virksomheder kan få hurtigt overblik over relevante data
- Frisættelse af flere offentlige datasæt
- Danmark skal være internationalt udviklings- og testcenter for Smart Cities
14. Lancering af privacy-kompas der fremmer databeskyttelsen i danske virksomheder
- Lancering af online privacy-kompas om god praksis for persondatabeskyttelse
15. Etablering af Virksomhedsråd for IT-sikkerhed
- Et Virksomhedsråd for IT-sikkerhed skal styrke viden om IT-sikkerhed i virksomheder
16. Sikkerhedstjek skal styrke IT-sikkerheden i danske virksomheder
- Sikkerhedstjekket vil hjælpe virksomheder med at leve op til relevante IT-sikkerhedskrav

Digitale kompetencer og læremidler skal fremmes

17. Virksomhedsrettet pulje til udvikling af innovative digitale læremidler
- Virksomhedsrettet pulje på 40 mio. til innovative digitale læremidler
- Pulje på 9 mio. til udvikling af kurser til digital læring
18. Styrkelse af de digitale kompetencer blandt børn og unge
- IT indtænkes som integreret del af folkeskolens fag
- Samlet strategi for den digitale erhvervsuddannelse
19. Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer
- Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer
- Dialog om øget IT-støttet fjernundervisning
- Digitalisering bør prioriteres i videregående uddannelsers mål for kvalitetsudvikling
20. Bedre muligheder for at opkvalificere og rekruttere IT-arbejdskraft
- Fremme af udvikling af nye efter- og videreuddannelsesudbud på IT-området
- Forbedring af faglærtes muligheder for at få papir på reelle IT-kompetencer
- Virksomheder skal kunne ansætte højtkvalificerede medarbejdere med kort varsel
- Igangsættelse af brandingindsats der skal øge kendskabet til Danmark som IT-nation

Offentlig digitalisering med et erhvervsfokus

21. Analyse af muligheder for automatisk indberetning til det offentlige
- Analyse af muligheder for Smart Government på regnskabsområdet
- Undersøgelse af muligheder for at indføre Smart Government i forhold til erhvervslivet
22. Øget brugervenlighed og fokus på erhvervsmæssige konsekvenser i offentlig digitalisering
- Klare brugervenlighedsstandarder i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
- Ambitiøs retning for udvikling digital velfærd i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
- Fokus på erhvervsmæssige konsekvenser i offentlige IT-projekter
- Krav om kvantificering af BNP-effekter ved nye digitaliseringstiltag
23. Reguleringsmæssige barrierer for digital vækst skal fjernes
- Undersøgelse af reguleringsmæssige barrierer for digital vækst

Kilde: Erhvervs- og vækstministeriet