Her er den sønderlemmende kritik af Capinordic

Uforsvarlig bankdrift. Sådan lyder dele af den voldsomme kritik af Capinordic Bank, i en netop offentligt advokatundersøgelse. Både ledelse og forretningsmodel kritiseres voldsomt (Opdateret).

Foto: Nikolai Linares

Uforsvarlig bandrift. Sådan kan driften af Capinordic  Bank opsummeres ifølge ny advokatundersøgelse.

Den væsentligste årsag til bankens økonomiske sammenbrud var bankens udlånsvirksomhed. Det konkluderer den netop offentliggjorte undersøgelse foretaget af advokatfirmaet Kromann Reumert til Finansiel Stabilitet.

I undersøgelsen, hvis formål var at fastslå årsagerne til bankens kollaps, står der bl.a.:

- Bankens udlånsvirksomhed var generelt præget af udlån med dårlig bonitet og kreditgivning i strid med den vedtagne kreditpolitik.

I adskillige tilfælde har bankens kreditgivning ligefrem været uforsvarlig.

Ledelse kritiseres

Samtidig påpeger undersøgelsen, at bankens udlånsengagementer var baseret på en for snæver personkreds.

Også ledelsen bliver kritiseret i voldsomme vendinger.

- Hertil kommer, at Bankens ledelse ikke havde sørget for en forsvarlig organisation af Bankens kreditafdeling, således at der til enhver tid var den fornødne kapacitet til ressourcemæssigt at løse kreditafdelingens opgaver, fremgår det af rapporten.

Samtidig konkluderer rapporten, at hele bankens forretningsmodel har været med til at forårsage kollapset.

- Bankens strategi forudsatte, at en væsentlig del af Bankens indtægter skulle genereres indenfor Investment Banking. Bankens indtægtsgrundlag var stærkt afhængig af indtægter fra Investment Banking og Bankens omkostningsniveau var tilpasset herefter.

Den store nedgang i indtægterne hos Investment Banking, der var et af bankens fire fokusområder, har derfor været medvirkende årsag ti bankens økonomiske sammenbrud.

Tvivlsomme transaktioner

Ádvokatundersøgelsen kritiserer endvidere de koncerninterne transaktioner og transaktioner med nærtstående parter, som har været kendetegnende for Capinordic Bank.

Gennemgangen af Bankens koncerninterne transaktioner samt transaktioner med nærtstående afslører ifølge undersøgelsen, at der er gennemført koncerninterne transaktioner, samt transaktioner med nærtstående, som hverken har overholdt de gældende regler i lovgivningen eller bankens egne retningslinjer.

"Det anbefales, at der gøres et ansvar gældende mod de personer, der har medvirket til disse transaktioner og/eller at der træffes foranstaltninger med henblik på at ophæve de indgåede transaktioner med tilbagelevering af de udvekslede ydelser," hedder det i undersøgelsen.

Mulig kursfusk

Advokatfirmaet påpeger også, at banken har udlånt store beløb til investorer øremærket opkøb af Capinordic A/S-aktier. I tre tilfælde har de normale kreditprocedurer ikke været fulgt.

"De forhold, hvorunder Banken har udlånt penge til investorer, herunder Lasse Lindblads indblanding, og de udsagn, jeg har modtaget indikerer, at der kan have været foretaget handler i Capinordic A/S-aktien, som led i kursmanipulation af Capinordic A/S-aktien med henblik på at holde kursen kunstigt oppe. Jeg anbefaler derfor, at disse forhold nærmere undersøges af Finanstilsynet," hedder det i advokatundersøgelsen.

Undersøgelsen påpeger endvidere, at den tidligere koncerndirektør Lasse Lindblad i et tilfælde kan have foretaget ulovlig insiderhandel med Capinordic-aktien.

Misvisende regnskaber

Heller ikke Capinordics beskrivelse af bankens finansielle stilling går ram forbi i advokatundersøgelsen.

"Ledelsesberetningerne i årsrapporterne for 2006, 2007 og 2008 har medvirket til, at årsrapporterne har givet et ikke-retvisende billede af Bankens finansielle situation," skriver advokaterne.