Her er de seks falske Capinordic-handler

Det er disse seks handler, som Finansiel Stabilitet ikke mener er foregået på ordentlige vilkår i den krakkede Capinordic Bank.

Foto: Nikolai Linares

Advokat Carsten Fode har i sin advokatundersøgelse om krakket i Capinordic Bank udpeget seks handler, som han mener ikke er sket på markedsmæssige vilkår.

Derfor rejser Finansiel Stabilitet nu krav om tilbagebetaling af minimum 123 mio. kr. fra Capinordic Banks tidligere moderselskab Capinordic A/S, der i dag har skiftet navn til NewCap Holding.

Det er disse seks handler det drejer sig om:

Bankens køb af Dansk O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S i 2009 - Finansieringsselskabet har rejst tilbagebetalingskrav på 28 mio. kr.

Bankens erhvervelse og efterfølgende salg af Aktie & Valutainvest Nordic ApS i 2008-2009 (Parken-investoren Patrick de Velas selskab) - Finansieringsselskabet har rejst erstatningskrav på 4 mio. kr.

Bankens erhvervelse af aktier i Mercon A/S i 2009 - Finansieringsselskabet har krævet ophævelse af overdragelsen og tilbagebetaling af 30 mio. kr.

Bankens koncerninterne aktiehandler med Aktie & Valutainvest ApS (Patrick de Velas selskab) i 2008 - Finansieringsselskabet har rejst krav om ophævelse af koncerninterne aktiehandler og tilbagebetaling af 61 mio. kr.

Bankens managementaftale med NewCap (tidligere Capinordic A/S) i 2007 - Finansieringsselskabet har taget forbehold for at rejse krav.

Bankens lejeaftale med I/S Strandvejen 56-58 i 2006 - Finansieringsselskabet har taget forbehold for at rejse krav.