Her er arkitekterne bag bankpakkerne

Bag kulisserne var en stribe embedsmænd og rådgivere hovedpersoner, da bankpakkerne skulle strikkes sammen i 2008 og 2009. Berlingske Business tegner her et portræt af fem af de vigtigste.

Ulrik Nødgaard Fold sammen
Læs mere

Det var en ekstraordinær tid med ekstraordinære løsninger, da embedsmænd, politikere og rådgivere skulle strikke bankpakkerne sammen i 2008 og 2009, da finanssektoren vaklede.

Først blev Bankpakke 1 strikket sammen i al hast for at holde hånden under bankerne i den hektiske tid i efteråret 2008 efter krakket i den amerikanske storbank Lehman Brothers.

Hvem snød hvem?

Ikke lang tid efter vedtog et bredt politisk flertal Bankpakke 2, officielt kaldet Kreditpakken, hvor staten stillede 100 milliarder kroner til rådighed for bankerne.

Lige siden har de finansielle rednings-aktioner givet anledning til voldsom debat og dybe uenigheder. Snød bankerne danskerne, eller var det i virkeligheden omvendt, lyder spørgsmålet fortsat her flere år efter.

Politikerne traf i sidste ende beslutningerne om bankpakkerne, men bag kulisserne arbejdede en række nøglepersoner med at strikke løsningerne sammen.

I forbindelse med udformningen af Bankpakke 2 opremser statens finansielle rådgiver, Rothschild, en række personer som »key individuals« i arbejdet med bankpakken.

Berlingske Business tegner her et portræt af fem af de mest afgørende personer i arbejdet bag kulisserne.

Ulrik Nødgaard

En af bankpakkernes helt centrale arkitekter. Først som finansdirektør i det daværende Økonomi- og Erhvervsministeriet, hvor han varetog sekretariats- opgaven for Koordinationsgruppen for Finansiel Stabilitet, som ministeriets departementschef er formand for, og som har spillet en hovedrolle i lynudformningen af Bankpakke 1. Siden januar 2009 har Ulrik Nødgaard været direktør for Finanstilsynet, som holder et vågent øje med bankernes sundhedstilstand, og med at alt i den finansielle sektor foregår efter reglerne.

En række e-mails fra arbejdet frem mod Bankpakke 2 afdækker, at Ulrik Nødgaard var særdeles aktiv i udformningen af denne bankpakke, og at han blev hørt, når de højtbetalte konsulenter fra Rothschild arbejdede videre med det forslag, som senere blev til Bankpakke 2. Faktisk spillede han så stor en rolle i processen frem mod Bankpakke 2, at Økonomi- og Erhvervsministeriet holdt på den daværende finansdirektør i en periode, hvor Finanstilsynet ellers stod uden ledelse. Bankpakken skulle først på plads, før Nødgaard kunne rykke videre.

Som tilsynschef har han efterhånden en del døde banker på samvittigheden. Det er hans folk, som uanmeldt rykker ud til banker og finder flere nedskrivninger, end banken ellers har villet erkende. Et af de seneste eksempler er Tønder Bank, som i kølvandet på et sådant tilsyns-besøg måtte lade sig opkøbe af store-søsteren Sydbank.

Bankdirektører og brancheorganisationer har klaget deres nød over, at tilsynet tager for hårdt fat. Ord som sortseer og pessimist er blevet klistret på Nødgaards tilgang til banksektoren, men fra politisk hold lyder der stort set kun ros til den tidligere finansdirektør på Slotsholmen.

Med Ulrik Nødgaard i spidsen har Finanstilsynet vokset sig stærkt. Det er ikke længere en sky embedsmandseksistens, som hellere skeler til lovkataloget end til virkeligheden. I stedet er det efterhånden en åbenmundet offentlig myndighed, som gerne sender kraftige signaler ud gennem avisernes spalter.

Der er da heller ikke meget støvet embedsmand over den 43-årige tilsynsdirektør. Ulrik Nødgaard er fuldt opmærksom på den magt, som er flydt hans vej, da politikere i kølvandet på finanskrisen har ønsket at lægge finanssektoren i strammere tøjler. Og han har ved flere lejligheder udtrykt, at han er klar til at bruge den.

Henrik Ljungberg

Var tilbage i 2008-2009 chef for Rothschild i Skandinavien og øverste ansvarlige for det hold, der rådgav de danske politikere om, hvordan Bankpakke 2 skulle strikkes sammen. Han var leder af det hold af rådgivere, som særligt i december 2008 og januar 2009 arbejdede på højtryk for at finde den bedste model for statslige kapitalindskud til de danske banker. Prisen for Rothschilds arbejde i forbindelse med Bankpakke 2 løb op i 80 millioner kroner, hvoraf de danske banker dog betalte langt hovedparten.

Rothschild er en verdensomspændende finansiel konsulentvirksomhed med 1.000 rådgivere i 40 lande. Deres ekspertise er efterspurgt og har ry for at være både eksklusiv, uafhængig og af høj kvalitet.

Den familieejede virksomheds historie går mere end 200 år tilbage, og den rummer en række interessante fortællinger. Som den om den magtfulde London-baserede Nathan Mayer Rothschild, der i 1825 egenhændigt reddede den britiske centralbank, Bank of England, fra en likviditetskrise. Rothschild-familien havde efter sigende også en finger med i spillet om at besejre Napoleon og etablere Suez-kanalen. Faktisk siger fortællinger, at familiens netværk af agenter til at transportere guld – og informationer – gennem Europa var så finmasket og veludviklet, at Nathan Mayer Rothschild i London modtog beskeden om Welling-tons sejr over Napoleon ved Waterloo en hel dag før den britiske regerings officielle meddelere.

Ljungberg er uddannet i finansiering fra Handelshøjskolen i 1996 og er tidligere administrerende direktør for Rothschilds Corporate Finance-afdeling og med fokus på Norden fra 2008 til 2011. Har før dette haft mange års erfaring fra investeringsbankernes verden, hvor han særligt har arbejdet med Corporate Finance. Først hos Deutsche Bank i London, siden hos Lehman Brothers i New York og London og sidst hos London-baserede Fox-Pitt, Kelton.

Henrik Ljungberg kom til Rothschild i 2008, og han forlod virksomheden igen i 2011. Hvad han laver i dag, vides ikke.

Kristian Vie Madsen

Nuværende vicedirektør i Finanstilsynet. Bliver i papirer fra Rothschild udpeget som en nøgleperson i arbejdet med Bankpakke 2. Økonomen Kristian Vie Madsen kom til Finanstilsynet i 2007. Siden da er han steget i graderne inden for murene hos den finansielle vagthund.

Da Bankpakke 2 blev snedkereret i december 2008 - januar 2009, var det særligt økonomisk rapportering og statistik, der optog den alvorlige og arbejdsomme Kristian Vie Madsen.

I kølvandet på Bankpakke 2 valgte tilsynet i 2009 at ændre sin organisering. Der blev oprettet tre bankkontorer, som henholdsvis skulle holde et vågent øje med de store, de mellemstore og de små banker.

Kristian Vie Madsen blev chef for tilsynet med de mellemstore pengeinstitutter – et område, som netop har været problemfyldt farvand i finanskrisens hårde bølgegang. Langt størstedelen af de banker, som er krakket eller kommet i overlevelsesproblemer, har netop tilhørt denne gruppe.

I august 2011 blev den dengang 39-årige Kristian Vie Madsen forfremmet til vicedirektør i Finanstilsynet. Dermed er han nu en del af direktionen og ligger lige under tilsynsboss Ulrik Nødgaard i bankernes vagthundehierarki. Hans ansvar er blandt andet penge- og realkredit-institutter.

Kristian Vie Madsen sidder desuden i regeringens såkaldte SIFI-udvalg, som undersøger, hvilke danske banker der er systemisk vigtige. De banker, som får tilnavnet SIFI, vil have en blåstempling af, at pengeinstituttet er »too big to fail«, men det er formentlig en blåstempling, som kommer til at koste dyrt i form af øgede kapitalkrav.

Michael Dithmer

Den høje departementschef er både charmerende og jovial. Men tag ikke fejl – bag det venlige ydre gemmer sig en af landets mest magtfulde og drevne embedsmænd. Michael Dithmer har i snart 20 år overlevet talrige både røde og blå ministre i stillingen som departementschef i det nuværende Erhvervs- og Vækstministerium.

Michael Dithmer er en af de embedsmænd, som erfarne og mindre erfarne politikere læner sig op ad i de ofte komplekse og lobbyismefyldte sager, som præger erhvervs- og finansområdet herhjemme.

Han støttede for eksempel den konservative Bendt Bendtsen, der var økonomi- og erhvervsminister fra 2001 til 2008, hvad der gav 59-årige Dithmer øgenavnet Bendt Bendtsens iltapparat. Den cand. polit-uddannede Michael Dithmer var således til stede, da for eksempel de afdragsfrie realkreditlån blev indført, og han sad i magtens hule, da bankerne efter myndighedspres gik bort fra at hensætte konservativt på deres kundeengagementer og i stedet udbetalte de økonomiske stødpuder til aktionærerne eller brugte de frigjorte milliarder på heftig udlånsvækst.

Men efter krisen har Michael Dithmer spillet en helt central rolle i oprydningen. Han sidder nemlig som formand i Koordinationsgruppen for Finansiel Stabilitet, som koordinerer indsatsen, hvis en eller flere af landets store banker er i livsfare. Her var han dybt involveret i bankpakkerne. Med ved bordet sidder også nationalbankdirektøren og direktøren for Finanstilsynet. Mange af topembedsfolkene kender Dithmer særdeles godt, for flere af dem er vokset op under hans vinger.

Ad flere omgange har Dithmer endda været i spil til at overtage det prestigefyldte job som nationalbankdirektør. Landsretssagførersønnen bor i Hellerup på Henningsens Allé og er gift med Charlotte Münter, som er direktør for Domstolsstyrelsen. Hun sad tidligere under Michael Dithmers ledelse i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Peter Brixen

Peter Brixen trækker i trådene hos landets største statsejede virksomheder. For den cand. polit-uddannede embedsmand har via sin stilling som afdelingschef i Finansministeriet ansvaret for, at staten får mest muligt ud af sine aktieposter og får sat sit fingeraftryk på beslutningerne i virksomhederne. Peter Brixen er således en hyppig gæst til generalforsamlinger landet over.

Peter Brixen er også for Finansministeriet med i Koordinationsgruppen for Finansiel Stabilitet, som mødes i regi af Erhvervs- og Vækstministeriet, hvis det for alvor brænder på i en af landets banker, og der er brug for statslig hjælp til at sikre, at skaderne på Danmarks finansielle omdømme begrænses. Det var mændene i denne gruppe, som spillede en afgørende rolle i at få de første bankpakker på plads.

Det er her værd at bide mærke i, at de aktieposter i bankerne, som staten har fået i for eksempel Vestjysk Bank via Bankpakke 2, ligger inden for Peter Brixens regi, ligesom han i den forbindelse er med til at rekruttere de rigtige folk som repræsentanter for staten i diverse bestyrelser.

Peter Brixen er spinkel af ydre, og det hænder, at erhvervseliten undervurderer ham ved første øjekast, men det er kun, indtil den engagerede og velforberedte embedsmand sætter tingene på plads.

Et af kendetegnene ved Peter Brixen er, at han altid er til at træffe på mobil-telefonen. Til gengæld er han en smule sky i forhold til at få sin rolle frem:

»Hvad, vi gør som embedsmænd, er på ministeriets vegne. Det er ikke mig som privatperson, der gør noget,« var hans kommentar, da Berlingske Business portrætterede ham i marts sidste år.

Peter Brixen sidder også på andre højtprofilerede områder i Finansministeriet såsom Offentlig privat partnerskab (OPP), klima og energipolitik samt regulering af infrastruktur.