Hellerup Finans undgik skrappe prospektkrav

I løbet af sommeren solgte Hellerup Finans aktier i fire vidt forskellige selskaber. I alle fire tilfælde holdt aktiesalget sig lige under en million euro, således at selskaberne slap for skrappe krav til prospekterne. Samtidig brugte Hellerup Finans en såkaldt vurderingsberetning udarbejdet til et helt andet formål i markedsføringen.

Finansmanden Torben Jensen har med Hellerup Finans’ salg af aktier i fire selskaber formået at holde udbuddene under en million euro, så de ikke har skullet leve op til særligt skrappe krav til prospekter. ?Foto: Erik Refner Fold sammen
Læs mere

Potentielle investorer blev i løbet af foråret og sommeren tilbudt at skyde penge ind i fire Hellerup Finans-selskaber i stort set ens­lydende aktiesalg.

Aktiesalgene fandt sted i fire vidt forskellige selskaber i vidt forskellige brancher. Alligevel går en række opsigtsvækkende detaljer igen i de fire aktiesalg. Først og fremmest er Hellerup Finans sluppet for særlige, skrappe krav til prospekterne, da alle aktiesalgene har været på lige under en million euro. Samtidig viser det sig, at Hellerup Finans i markedsføringen af aktiesalgene har brugt en såkaldt vurderingsberetning fra en revisor, som var udarbejdet til et helt andet formål.

Aktiesalgene skete i Cembrane, der fremstiller membraner til rensning af vand, Injecto, der har udviklet en selvopfyldelig engangssprøjte, ejendomsmæglerplatformen Just-Sold, og Rovsing Innovation, der består af kursusaktiviteter samt betalingsløsningen Esignatur.

Ingen offentliggørelse af prospekterne

Alle fire selskaber budgetterer med markant vækst i årene fra 2015 til 2019, alle fire aktiesalg var på omkring 7,4 millioner kroner og blev fuldtegnede, og i alle fire prospekter står samme sætning:

»Selskabet er undtaget fra pligten til at offentliggøre et prospekt efter kap. 6 og kap. 12 i værdipapirhandelsloven, idet udbuddet er på under 1 mio. euro«.

Dermed slap Hellerup Finans for en række langt skrappere krav til salgsmaterialet til de potentielle investorer.

»Ved at holde sig lige under en million euro undgår man de særligt skærpede krav, som der er til egentlige prospekter. Man skal stadig lave et prospekt og oplyse korrekt og loyalt, men der er en række krav, som man slipper for. Det bliver nemmere og mere smidigt,« siger Søren Friis Hansen, professor på Copenhagen Business School og ekspert i børsret.

Statsautoriseret revisor Alfred Grinderslev har gennemgået de fire prospekter, som er blevet sendt rundt til forskellige kunder. I hvert prospekt er der bagest en såkaldt vurderingsberetning lavet af den samme Esbjerg-baserede revisor, og ifølge Alfred Grinderslev er vurderingsberetningerne udarbejdet til et helt andet formål:

»Disse vurderingsberetninger er alene skrevet til Hellerup Finans Venture i forbindelse med selskabets køb af aktier af moderselskabet Hellerup Finans. Men Hellerup Finans bruger dem over for eksterne investorer, som skal skyde penge direkte ind i de fire virksomheder uanset, at der i vurderingsberetningen tydeligt er anført, at den ikke må anvendes til andre formål,« siger Alfred Grinderslev.

Han peger på, at vurderingsberetningerne er udarbejdet til Hellerup Finans Ventures (HFV), som blev stiftet i marts februar 2015.

»Beretningerne er lavet i forbindelse med, at ventureselskabet skulle købe de aktier i de fire virksomheder, som Hellerup Finans tidligere havde erhvervet. Det er lovpligtigt for et selskab, der køber aktiver af sin stifter, at få udarbejdet en sådan vurderingsberetning af en revisor eller en anden vurderingsmand inden 24 måneder efter stiftelsen. Vurderingsmanden skal ifølge selskabsloven udtale sig om, hvorvidt værdien af det overtagne aktiv fra stifteren mindst udgør det aftalte vederlag,« forklarer Alfred Grinderslev.

Beretning fra revisor

I alle fire prospekter er vurderingsberetningen udarbejdet af statsautoriseret revisor Tonny Løbner fra BDO i Esberg. Ifølge Alfred Grinderslev er det et spørgsmål, om Tonny Løbner har godkendt, at Hellerup Finans bruger vurderingsberetningen, der er udarbejdet til brug i en koncernintern handel, over for eksterne investorer, eller om Hellerup Finans har gjort det uden hans vidende.

»Man kan gøre sig den overvejelse, at hvis revisor havde tænkt sig, at vurderingsberetningen også kunne bruges over for eksterne investorer, havde det blot krævet en halv times arbejde at ændre nogle formuleringer og tilrette den til det formål,« siger Alfred Grinderslev.

Berlingske har spurgt statsautoriseret revisor Tonny Løbner, hvorvidt han har givet tilladelse til, at Hellerup Finans bruger hans vurderingsberetninger over for eksterne investorer. Han er ikke vendt tilbage på Berlingskes henvendelse.

Berlingske har de seneste par dage beskrevet en række problemer i forbindelse med aktiesalgene i Hellerup Finans, der er kontrolleret af finansmanden Torben Jensen. Blandt andet markedsførte virksomheden Esignatur sig med en falsk kunde over for de potentielle investorer, ligesom virksomheden Cembrane ikke oplyste om en mulig strid med konkurrenten Liqtech.

Hellerup Finans er endvidere blevet stævnet af finansmanden Peter Forchhammer, der har hjulpet med at finde potentielle investeringer.

Jens Møller Nielsen, direktør i Dansk Aktio­nærforening, har bidt mærke i de forskellige historier om Hellerup Finans.

»Når jeg skal investere penge i et selskab, er det afgørende, at der er fuldstændig tjek på tingene. Her får man et billede af det stik modsatte. Ligegyldigt hvor man kigger hen, er der overoptimistiske budgetter, glemte stridigheder og forkerte kundereferencer. Det gør mig ekstremt utryg,« siger han.

Han undrer sig over, at samtlige udbud af aktier ligger lige under grænsen på en million euro:

»Det er påfaldende, at Hellerup Finans systematisk forsøger at holde sig under grænserne for kravene til prospekterne og derved slipper for de skrappere krav.«

Kritikken afvises

Torben Jensen, administrerende direktør i Hellerup Finans, afviser kritikken.

»Jeg vil understrege, at Hellerup Finans følger alle regler til punkt og prikke. Det er hensigten med loven, at små udbud på under en million euro skal kunne ske hurtigt og smidigt. Formålet er at gøre det nemmere for små virksomheder hurtigt at få tilført ny kapital, så det handler udelukkende om hastighed, og at de stiftende aktionærer ikke ønsker en stor udvanding på et så tidligt tidspunkt og til den lave kurs,« siger Torben Jensen.

Han oplyser, at Hellerup Finans har fået tilladelse til at bruge den såkaldte vurderingsberetning af de fire selskaber.

»Vi har anvendt denne vurderingsberetning til at indgå i udbudsmaterialerne og har naturligvis fået accept fra både udsteder (revisor, red.) og modtager (Hellerup Finans Ventures I A/S, red.) sådan, at vi anvender den med tilladelse fra begge parter.«