Hellerup Finans skal stå skoleret over for tilsynsmyndigheder

I fredags trådte revisionsfirmaet BDO af som revisor for det omstridte investeringsselskab og fyrede sin ansvarlige seniorpartner. Nu skal både Hellerup Finans og BDO forklare sig.

Hellerup Finans’ adm. direktør, Torben Jensen, skal nu redegøre over for både Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen om årsagerne til BDOs pludselige fratræden. Foto: Erik Refner
Læs mere
Fold sammen

Det er en alvorlig sag, når en revisor forlader sin post før tid, som det skete i sidste uge, da BDO stoppede som revisor hos Hellerup Finans. Sagen blev endnu mere speget af, at BDO samtidig fyrede den ansvarlige seniorpartner, Tonny Løbner, som bl.a. har stået for en omstridt værdisætning af fire porteføljeselskaber, som Hellerup Finans Ventures har formidlet til sine kunder.

Både Hellerup Finans’ direktion og bestyrelse og BDO skal nu redegøre over for både Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen om årsagerne til BDOs pludselige fratræden.

Længere tids kritik af det omstridte investeringsselskab Hellerup Finans med topfiguren Torben Jensen i spidsen nåede i fredags en foreløbig kulmination, da Hellerup Finans’ revisor siden 2010, BDO, fratrådte. Nogle dage før havde BDOs administrerende direktør Stig Holst Hartwig meddelt, at revisionsfirmaet følte sig misbrugt i kommercielt øjemed af Hellerup Finans.

»BDO har efterfølgende foretaget en intern undersøgelse af sagen. Det får nu den konsekvens, at BDO ophører samarbejdet med Hellerup Finans. Årsagen er bl.a., at Hellerup Finans uden BDOs viden og medvirken har brugt BDOs navn i salg og markedsføring af en række investeringsprodukter,« skrev Stig Holst Hartwig i fredags i en mail til Berlingske.

Sagen koster også seniorpartner Tonny Løbner jobbet hos BDO: »Revisionsfirmaet har også opsagt samarbejdet med statsautoriseret revisor Tonny Løbner, da vi bla. ikke entydigt har kunnet konstatere, at der er sagt fra over for Hellerup Finans i forhold til deres uberettigede anvendelse af vores vurderingsberetning, der alene er udarbejdet til en koncernintern handel med aktier i Rovsing Group,« skrev Stig Holst Hartwig.

Hellerup Finans’ adm. direktør, Torben Jensen, mener ikke, at Hellerup Finans har gjort noget galt. »Det er vores opfattelse, at Hellerup Finans i forhold til BDO berettiget kunne anvende vurderingsberetningen eksternt, herunder i forbindelse med udbuddet af aktier,« skriver Torben Jensen i en mail. Torben Jensen er ikke vendt tilbage på Berlingskes spørgsmål om, hvornår Hellerup Finans forventer at få en ny revisor.

Når et revisionsfirma fyrer en kunde og går af før tid, så gælder det for alle aktieselskaber i Danmark, at de skal forklare sig over for Erhvervsstyrelsen. Det fremgår af en vejledning fra styrelsen i 2011, at revisor straks skal meddele det til Erhvervsstyrelsen, hvis han fratræder, og samtidig skal han sende en »fyldestgørende forklaring« på, hvorfor han fratræder. Samme regel gælder for virksomheden, i dette tilfælde Hellerup Finans, hvis direktion og bestyrelse ligeledes skal sende en »fyldestgørende forklaring« på årsager til, at revisoren er fratrådt.

Ifølge samme vejledning skal Hellerup Finans inden for to uger indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at få valgt en ny revisor. Sker det ikke, kan det i sidste ende føre til, at skifteretten opløser selskabet.

Men det er ikke kun Erhvervsstyrelsen, der holder øje med Hellerup Finans. Dele af Hellerup Finans’ aktiviteter er også underlagt Finanstilsynet. Det gælder datterselskabet Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S, som har status som forvaltningsselskab af alternative investeringsfonde (FAIF). Forvaltningsselskabet forvalter en stribe fonde, hvor igennem Hellerup Finans’ kunder investerer i bl.a. italienske solprojekter og tyske ejendomme.

Ifølge en bekendtgørelse fra 2014 fra Finanstilsynet skal Forvaltningsselskabet Hellerup Finans og BDO hver især og senest en måned efter, at revisoren er fratrådt, forklare sig over for Finanstilsynet, hvis skiftet skyldes særlige forhold. Finanstilsynet kan vælge at foranstalte en ekstraordinær revision hos en forvalter af alternative investeringsfonde. Forvalteren, altså i dette tilfælde Hellerup Finans, kan så pålægges at betale for den ekstra revision.

Det har hverken været muligt at få kommentarer fra den nu fyrede BDO-partner Tonny Løbner eller fra BDO. Ifølge en vejledning fra revisorernes brancheforening FSR om revisors fratræden i utide, har den fratrådte revisor pligt til at besvare en ny revisors henvendelse og oplyse om årsagen til sin fratræden.