Hasteindgreb efter stormløb på solcelleordning

Som følge af et uventet stormløb har Folketinget vedtaget at suspendere en overgangsordning for solceller, der kunne have endt med at koste statskassen 4,5 milliarder kroner.

Foto: Claus Bech. Stormløb på overgangsordningen for solceller har fået regeringen til at trække håndbremsen og suspendere ordningen.
Læs mere
Fold sammen

Et flertal af Folketinget vedtog mandag, at der hurtigst muligt skal sættes en stopper for overgangsordningen for solceller. Det sker af frygt for, at støttekronerne markant vil overstige, hvad der har været forventet.

»Det er selvfølgelig ikke ønskværdigt med hasteindgreb på denne måde, men det vil være uansvarligt at løbe risikoen med en stor ukontrolleret regning til skatteborgerne ved at lade overgangsordningen fortsætte,« udtaler energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt i en meddelelse.

»Så nu suspenderer vi overgangsordningen, og så må vi efterfølgende i det nye år tage stilling til, hvad der skal ske ordningen,« konstaterer ministeren og tilføjer, at han godt kan forestille sig, at ordningen bliver genanmeldt til EU-Kommissionen,

»Men i så fald må vi sikre os, at der ikke sker en ukontrolleret udbygning på området,« siger han.

Hasteingrebet kommer, efter at Energinet.dk den 15. december modtog 44 ansøgninger svarende til cirka 1.660 MW vedrørende overgangsordningen fra 2015, som giver mulighed for pristillæg til elektricitet fremstillet fra solcelleanlæg. Til sammenligning havde Energinet.dk pr. 18. december 2016 truffet positiv afgørelse i 73 ansøgninger svarende til i alt 7,9 MW.

Det samlede skøn for støtteudgiften ved 1.660 MW er ifølge Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet groft beregnet til 4,5 milliarder kroner i støtteperioden. Det beløb er så uventet højt, at et flertal i Folketinget altså mente, der var brug for et indgreb.

Overgangsordningen fra 2015 er relateret til ændringen af ansøgningsproceduren i 2015, hvor der kan ydes støtte til elektricitet fremstillet på anlæg som for eksempel solcelleanlæg, der er tilsluttet og påbegyndt inden for en bestemt periode. Med lovændringen suspenderes overgangsordningen for sol hurtigst muligt.

Der vil i begyndelsen af det nye år skulle tages stilling til, hvad der skal ske med ordningen.