Hartmannn i voldsom nedjustering

En radikal nedjustering af forventningerne og et markant underskud trækker mørke skyer ind over det halvårsregnskab, emballageproducenten Brdr. Hartmann præsenterede sent onsdag.

Nedskrivninger på emballageproducentens aktiviteter i såvel Syd- som Nordamerika lægger et voldsomt pres på halvårsresultatet, der bliver et underskud på 486 mio. kr.

I første halvdel af 2006 var der et overskud på 25 mio. kr. - og for hele året bliver der tale om et underskud på 490 mio. kr. erkender koncernen.

Halvdelen af koncernens egenkapital er forsvundet, men der er tilsagn om forstærkning fra fonden bag koncernen.

Frasalget af de tabsgivende sydamerikanske aktiviteter medførte en resultatpåvirkning på -245 mio. kr. Heraf kommer et tab på 192 mio. kr. fra reklassificering af valutakurstab, der er uden egenkapitalpåvirkning og likviditetseffekt, påpeges det i regnskabet.

Nedskrivning af de nordamerikanske og asiatiske aktiver belaster resultatet med -212 mio. kr., som fordeler sig med -163 mio. kr. i nedskrivning af aktiverne i Nordamerika, og -49 mio. kr. i nedskrivning af aktiverne i Asien.

Før nedskrivningerne havde koncernen et underskud på den primære drift på 7 mio. kr. i forhold til et overskud på 7 mio. kr. i første halvår 2006. Korrigeret for engangsomkostninger i første halvår på 17 mio. kr. ville det primære driftsresultat være på niveau med samme periode sidste år, noterer koncernen.

Elendigheden i første halvår, der koncentrerer sig til andet kvartal, kaster skygger ind over de samlede forventninger for hele årets regnskabsmæssige præstationer:

- Forventningerne til resultat af primær drift før nedskrivninger nedjusteres til 0-10 mio. kr. Det samlede resultat af primær drift inklusive effekten af nedskrivninger forventes at blive -155 til -165 mio. kr. Resultat af ophørende aktiviteter i Sydamerika bringer det forventede resultat for koncernen ned i størrelsesordnen -490 mio. kr., lyder den dramatiske udmelding fra koncernen.

Egenkapitalen er næsten halveret fra 540 mio. kr. ved årets begyndelse til 262 mio. kr. ved udgangen af juni. Men der modtaget bindende tilsagn Brødrene Hartmanns Fond om tilførsel af 50 mio. kr. i ansvarlig lånekapital, oplyses det.

I det lidt længere perspektiv ser Brdr. Hartmann grund til ny, gryende optimisme:

- Gennemførelsen af den igangværende turnaround-plan forventes at medføre positive pengestrømme fra drifts- og investerings-aktiviteter fra 2008 og et EBIT-niveau i 2009 på 80-100 mio. kr., hedeer det i halvårsregnskabet. Her er det yderligere ledelsens vurdering, at koncernen råder over et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til løbende finansiering af den nuværende og planlagte drift.

RB-Børsen