Harboes købstilbud på Gourmetbryggeriet godkendt af Finanstilsyn

Finanstilsynet har godkendt den tilbudskurs, som Harboes bød for Gourmetbryggeriets aktier, idet den anses for at være i orden selvom den er lavere end børskursen.

"Finanstilsynet har i forbindelse med godkendelse af tilbudsdokument og tilbudsannonce vedrørende et pligtmæssigt overtagelsestilbud på Gourmetbryggeriet truffet afgørelse om, at en tilbudskurs, der var lavere end den kurs, aktien blev handlet til i markedet, men som svarede til den kurs, som tilbudsgiver havde opnået enighed med en række aktionær om, ikke kunne siges at være åbenbar urimelig. Finanstilsynet fandt derfor på det foreliggende grundlag ikke anledning til at regulere tilbudskursen," hedder det i afgørelsen. Fredag gav Harboes Bryggeri købstilbud til Gourmetbryggeriets aktionærer efter tidligere at have overtaget 75,51 pct. af Gourmetbryggeriet Købstilbuddet er på de samme betingelser, som Harboes overtog majoritetsaktieposten til. Det betyder, at knap 15 aktier i Gourmetbryggeriet tilbydes ombyttet til 1 Harboe-aktie. Tilbuddet løber frem til 28. august.

RB-Børsen