Harboes henter overskud trods afrikansk nedtur

Trods volumenmæssig nedgang i salget i Afrika og Mellemøsten i regnskabsårets tredje kvartal i forhold til samme kvartal sidste år kan Skælskør-bryggeriet Harboes fejre fremgang i periodens resultat til et nettooverskud på 2,1 mio. kr. sammenlignet med et underskud på 4,8 mio. kr. i tredje kvartal sidste år.

Foto: Brian Bergmann. Harboe pilsner, dåseøl.
Læs mere
Fold sammen

Nettoomsætningen faldt til 304,4 mio. kr. fra 318,1 mio. kr. i samme kvartal året før som afspejling af en volumenmæssig salgsnedgang til 1,23 mio. hektoliter fra 1,30 mio. hektoliter i tredje kvartal 2013. Omsætningsfaldet gælder både øl, læskedrikke og malurtprodukter.

- Den lidt lavere nettoomsætning afspejler en positiv udvikling på en række af koncernens markeder i såvel Nordeuropa som på flere vigtige internationale markeder, men modsvares af fortsat udfordrende markedsforhold og lavere omsætning på andre markeder - særligt i Afrika og Mellemøsten. Samtidig har Harboe som led i den fortsatte styrkelse af kontraktporteføljen erstattet tidligere forretning med nye kundeaftaler med lavere volumen og nettoomsætning, men med et styrket produktmiks og mere attraktive marginer, skriver Harboe i kvartalsregnskabet.

Kvartalets driftsoverskud før renter, af og nedskrivninger, EBITDA, blev øget til 27 mio. kr. fra 18 mio. kr., og bryggeriets administrerende direktør, Bernhard Griese, forklarer, at investeringer i effektiviseringer og energioptimeringer skaber positive resultater i form af lavere produktions- og energiomkostninger og en generelt bedre ressourceudnyttelse på tværs af produktionsenhederne.

- Vi vil fortsætte indsatsen på disse strategiske fokusområder og fastholder forventningerne til hele året, udtaler Bernhard Griese.

Det betyder, at Harboes Bryggeri fortsat venter, at regnskabsåret 2014/15 vil give et EBITDA-overskud på 115-125 mio. kr. og et overskud før skat på 25-35 mio. kr.