Har WeFood en fremtid?

Varerne fløj af hylderne, da WeFood åbnede med overskudsmad mandag. Men der er også en dag i morgen. Og i overmorgen. Kan successen fortsætte?