Har ejendomsbranchen forstået millennial-generationen?

De unge kræver arbejdspladser med sunde værdier og en troværdig CSR-politik, og her halter ejendomsbranchen bagud. Det mener Anders Sælan, arkitekt og projektchef hos udviklingsselskabet Tetris. Han forudser en fremtid, hvor vi organiserer arbejdet helt anderledes.

»’Millennials’ udgør i 2025 ca. 75 pct. af arbejdsstyrken, så det er klart, at det her er noget, vi er nødt til at tage alvorligt,« mener Anders Sælan. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Der er ingen periode af livet, der er omgærdet af så mange klichéer som ungdomsårene. I ‘livets vår’ må man generelt leve med, at omgivelserne forestiller sig, at ens hverdag er en ubekymret fest.

Som ikke mindst ungdomsoprøret i 1960erne og 70erne var bevis på, kan bekymringerne, alvoren og samfundsengagementet fylde meget i de unge generationer. Men måske ser man i de år ofte verden som lidt sort-hvid.

Så er det et helt almindeligt ungdomsfænomen, når ‘millennial’-generationen – det vil sige dem, der er født i peroden 1980-2000 – er yderst skeptisk over for private virksomheders etiske niveau eller mangel på samme og ikke kan forestille sig at arbejde et sted, der ikke er i tråd med deres værdier?

Nej, siger Anders Sælan, projektchef i ejendomsudviklingsvirksomheden Tetris.

Tid og tillid

‘Millennial’-generationen stiller højere krav om, at de igennem deres karriere skal kunne udleve deres værdier, samt om frihed og fleksibilitet i arbejdet, end vi tidligere har set. Det viser Deloittes seneste Millennial Survey, og tillidskrisen mellem millennials og både virksomheder og politikere ser Anders Sælan som et åbenlyst problem:

»’Millennials’ udgør i 2025 ca. 75 pct. af arbejdsstyrken, så det er klart, at det her er noget, vi er nødt til at tage alvorligt,« begynder han og vurderer, at vi i fremtiden vil arbejde på en måde, der tager langt mere hensyn til den enkelte medarbejders behov:

»Tid og tillid er den nye valuta. Selvfølgelig går det aldrig af mode at tjene en god løn. Men mange af de dygtigste unge er ikke interesserede i et traditionelt 8-16-job, hvor man sidder på den samme kontorstol otte timer om dagen og laver de samme opgaver dag ud og dag ind. Virksomheder, der vil tilpasse sig moderne medarbejderes krav, skal i stedet udvise tillid til, at medarbejderen klarer opgaven, men stille vedkommende frit, i forhold til hvordan han vil gøre det. Kontrol er gået af mode, og tendensen er meget klar i USA: I de yngre generationer kommer der flere og flere selvstændige og freelancere, og det vil jeg mene, vi også kommer til at se her i Danmark. Vi vil bevæge os væk fra den traditionelle måde at organisere arbejde på, og flere og flere virksomheder tilbyder i dag mere fleksible arbejdsformer og -pladser. Nogle initiativer som eksempelvis Wework har med dette vokset sig enormt store og globale,« lyder det.

Aldrende ejendomsbranche

Godt nok sagde den liberale økonom Milton Friedman, at ’the business of business is business’ – det vil sige, at han mente, at virksomheders eneste sociale ansvar består i at maksimere deres profit og dermed skabe vækst og arbejdspladser.

Det er en holdning, der ikke just har tidsånden i ryggen her i 2018. For 20 år siden var det måske tilstrækkeligt at formulere et velskrevet notat om en virksomheds CSR-politik, når man ville tiltrække de dygtigste hoveder. I dag forventer de yngre generationer af medarbejdere, at arbejdspladsen faktisk lever op til målene, og det gælder både områder som klimavenlighed, en etisk forretningsmodel og gode forhold internt på arbejdspladsen. Det viser Deloittes Millennial Survey, og ejendomsbranchen er ifølge Anders Sælan gået bagud af dansen i den kontekst:

»Man vil – og det vil blive endnu mere udpræget i fremtiden – ikke bo i en ejendom, der har et unødvendigt højt CO2-udslip, eller arbejde i en bygning, hvor der ikke er ordentligt lys eller tilstrækkelig udluftning. Ejendoms- og byggebranchen er nogle lidt konservative brancher, og de fleste af dem, der bygger eller planlægger nye ejendomme og boligprojekter, er to-tre generationer ældre end dem, der kommer til at bo eller arbejde i bygningerne,« siger Anders Sælan.

»Helt konkret er brancherne nødt til at tænke både i nye forretningsstrategier og i nye måder at facilitere eksempelvis arbejdspladser på. Her skal man f.eks. indstille sig på, at de servicer, man tilbyder i huset, i højere og højere grad ses som en del af den måde, man føler sig værdsat på som medarbejder. Printere, der virker, ordentlig kaffe, en internetforbindelse af høj kvalitet, klimavenlige løsninger, der passer til et moderne, miljøbevidst mindset, gode, lyse arbejdsstationer med alt, hvad der hører til – samt at medarbejderne i stigende grad kun befinder sig fysisk på arbejdspladsen måske to-tre gange om ugen frem for dagligt,« uddyber han.