Handelsbanken: Overskud i Danmark faldt 16 pct

Handelsbankens overskud i Danmark faldt til 194 mio. kr. fra 230 mio. kr. i samme kvartal året før.

Foto: Phil Noble

- Vi fortsætter en positiv underliggende forretningsmæssig udvikling og har en god tilgang af nye privatkunder og erhvervskunder, udtaler administrerende direktør Lars Moesgaard i en kommentar.

Direktøren fremhæver erhvervsområdet, hvor banken har en god tilgang af nye kunder. Låneefterspørgslen hos erhvervskunderne er lav i øjeblikket, men trods det steg erhvervsindlånet med 16 pct.

På privatområdet fremhæves det, at banken fortsætter en god udvikling og oplever stabil tilgang af nye kunder.

Udlån til privatkunder steg med 6 pct.

- Vi oplever stor efterspørgsel på vores rådgivning på bolig- og formueområdet, og vi har en rigtig god tilgang af nye private banking kunder, siger Lars Moesgaard.

De samlede udlån steg i kvartalet med 3 pct. til 74,9 mia. kr.

At den positive udvikling ikke manifesterer sig på bundlinjen skyldes fortsat pres på rentenettoposten, der presser indtægterne. Provisioner er øget 4 pct.

De samlede indtægter faldt dog med 4 pct. 419 mio. kr. fra 435 mio. kr. i første kvartal sidste år.

Intens konkurrence giver sig udslag i faldende udlånsmarginaler i første kvartal som følge af intens konkurrence. Desuden påpeges det, at en stigende andel af bankens samlede udlån er sikkerhedsstillet med lav risiko.

Regulatoriske krav øger omkostningerne, forklarer direktøren, og desuden har banken øget investeringerne i digitale løsninger og automatiseringer, der er steget 4 pct. til 235 mio. kr. fra 225 mio. kr.