Haldor Topsøe henter kræfter fra diplomatiet

Haldor Topsøe har ansat Udenrigsministeriets afgående direktør Ulrik Federspiel som ny vice president med ansvar for virksomhedens globale aktiviteter. Federspiel skal sikre, at Haldor Topsøe har fingeren på pulsen, når det gælder klima- og energipolitik verden over.

Afgående direktør i Udenrigsministeriet, Ulrik Federspiel sammen med dr. Haldor Topsøe, bestyrelsesformand og stifter af Haldor Topsøe. Fold sammen
Læs mere
Udenrigsministeriets afgående direktør Ulrik Federspiel tiltræder 1. april som ny vice president for globale aktiviteter hos Haldor Topsøe.

Ulrik Federspiel får til opgave at overvåge hvilken vej, de miljø- og energipolitiske vinde blæser på vigtige markeder som USA, Europa, Indien og Kina.

»Ulrik Federspiel skal ikke kun åbne døre for os, han skal også deltage i de konkrete forhandlinger og være med til at rådgive os om, hvor vi skal lægge vores forskningsindsats,« siger dr. Haldor Topsøe, bestyrelsesformand og stifter af Haldor Topsøe.

At vide, hvad der rør sig inden for klima- og energipolitik, bliver stadig vigtigere for virksomheden, der beskæftiger godt 2.000 medarbejdere og omsatte for godt 3,6 milliarder kr. i 2007.

»Hvert år investerer vi flere hundrede millioner kroner i forskning og udvikling inden for nye, miljøvenlige teknologier, som samtidig bidrager til mere effektiv udvinding af energien.

Derfor er det vigtigt for os, at vi ikke klatrer op i et forkert træ. Det er her, Ulrik Federspiel skal hjælpe os,« forklarer dr. Haldor Topsøe.

Diplomatiets elite
Haldor Topsøe er førende i verden inden for katalyse, som bruges til blandt andet oprensning af brændstof og fremstilling af kunstgødning. Samtidig forsøger koncernen at udvide brugen af sine teknologier til også at omfatte moderne biobrændstof og brændselsceller.

»Vi har alle dage haft en stor aktivitet i forhold til de offentlige myndigheder verden over. For os er det afgørende at vide, hvilke planer de har inden for miljø- og energiområdet. Det er en opgave, jeg tidligere har brugt megen tid på, men nu, hvor jeg er blevet lidt ældre, har vi brug for at styrke vores indsats,« siger den 95-årige Haldor Topsøe.

65-årige Ulrik Federspiel tilhører den absolutte elite i dansk diplomati. Han har været ansat i 38 år Udenrigsministeriet, kun med en enkelt fireårig afstikker som departementschef i Statsministeriet. Han har i to omgange været direktør i Udenrigsministeriet og har blandt andet været ambassadør i USA.

Erfaringerne fra den amerikanske centraladministration er noget af det, som Ulrik Federspiel forventer at skulle trække på i sit nye job.

»Haldor Topsøe har altid haft stor kontakt til udlandet, både til internationale organisationer og til embedsmandsapparatet. Jeg vil kunne bidrage med min viden og brede kontaktnet, f.eks. i USA, hvor hele energiområdet har stor fokus,« siger Ulrik Federspiel.

Haldor Topsøe satser i disse år stort inden for området miljøvenlig energiteknologi. Selskabet producerer blandt andet katalysatorer til røggasrensning i lastbiler og er på vej med tilsvarende katalysatorer til personbiler.

Endvidere er koncernen involveret i udviklingen af katalysatorer til Mærsks store containerskibe, det såkaldte WHR-system, ligesom selskabet leverer teknologi til fremstilling af biobrændstof baseret på ren affald i samarbejde med Volvo. Senest har Haldor Topsøe åbnet et pilotanlæg til produktion af brændselsceller.