Hænderne forsvinder fra byggebranchen

30.000 færre beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed på to år

Læs mere
Fold sammen
I maj 2009 var der beskæftiget 153.600 arbejdere, funktionærer og mestre ved bygge- og anlægsvirksomhed.
Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

- Det var 22.600 færre end i maj 2008 og 30.100 færre, end da bygge- og anlægsaktiviteten toppede på det rekordhøje niveau i maj 2007. Beskæftigelsen er dermed faldet med 16,4 procent i løbet af de seneste to år, fortæller seniorøkonom, cand. polit. Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri.

Det er først og fremmest aktiviteten ved nybyggeri, som er i voldsom tilbagegang. Her faldt beskæftigelsen fra maj 2007 til maj 2009 med 18.300 arbejdere, funktionærer og mestre. Det er et fald på 36 procent.

- Der er et voldsomt fald i boligbyggeriet, men også erhvervsbyggeriet er præget af tilbagegang, fortæller Finn Bo Frandsen videre.

Det Økonomiske Råds formandskab anbefaler en finanspolitisk lempelse, som kan stimulere den økonomiske vækst. Det kan være i form af fremrykning af offentlige istandsættelsesarbejder og offentlige investeringer eller tilskud til private investeringer, som bidrager til mindre CO2-udslip. Formandskabet peger bl.a. på en ekstra indsats for hurtigst muligt at få gang i de allerede vedtagne sygehusbyggerier.