Hårde kampe mod kommuner

Udkonkurreret. Mange virksomheder kæmper en håbløs kamp mod kommunen, når der bliver sendt opgaver i udbud. Men på trods af at de offentlige virksomheder har en række fordele, kan det sagtens lade sig gøre at udkonkurrere dem på deres egen hjemmebane.

Det kræver et solidt hjemmearbejde, hvis en virksomhed har planer om at snuppe et lukrativt udbud for næsen af den kommune, der udbyder det.

Især hvis det er første gang, at et bestemt område, hvor kommunen tidligere har haft monopol, sendes i udbud. For så har kommunen ofte en masse ekspertise og erfaring, der gør det svært for private virksomheder at følge med.

Det kan eksempelvis være i forbindelse med it-systemer, hvor det i mange tilfælde er utrolig dyrt for en virksomhed lige pludselig at investere i de systemer, som den konkurrerende kommune har anvendt i en årrække.

Find det rigtige markedOfte er det anlægsopgaver eller opgaver til hjemmeplejen, der sendes i udbud, men chefkonsulent i HTS, Henrik Friis, understreger, at det bestemt er muligt for et privat firma at få fingre i de gode udbud. Også selv om modstanderen er den lokale kommune.

- Det handler for virksomheder om at finde markeder, der allerede har været i udbud tidligere, for så sidder kommunen ikke nær så tungt i sædet. Og hvis man mener, at kommunen ikke lever op til reglerne om fair konkurrence, så er det jo bare at klage til Konkurrencestyrelsen, siger han.

Et af de store problemer ved hele udbudsproblematikken er bare, at mange virksomheder undlader at klage på trods af, at de føler sig uretfærdigt behandlet.

Mange virksomheder frygter nemlig ifølge HTS repressalier fra kommunen. Det kunne eksempelvis være frygten for, at en klage fører til, at man bliver sortlistet fra fremtidige udbud eller andre aftaler, hvor man har et samarbejde med kommunen. Ifølge organisationen er det derfor kun fem-ti procent af alle potentielle sager, der ser dagens lys.

Reager i tideKontorchef i Konkurrencestyrelsen (KS), Pia Ziegler, fortæller, at styrelsen hvert år i gennemsnit behandler mellem 35 og 40 klager fra private virksomheder. Og hendes bedste råd til virksomheder, der føler sig forulempede, er at klage, før der bliver underskrevet en kontrakt.

- Vi har de bedste forudsætninger for at undersøge en sag, hvis virksomhederne kontakter os, før der en indgået en skriftlig aftale. Men i alle tilfælde anbefaler vi virksomheder at tage kontakt til kommunen, så vi undgår klager, der beror på misforståelser, siger hun.

Hvis styrelsen finder en udbudssag kritisabel, sker der typisk det, at de kommer med en vejledende udtalelse, som de stridende parter altid retter sig efter.

Hvis en virksomhed til gengæld først bliver opmærk- som på uretfærdigheder, efter at aftalen er i hus, kan man i stedet for KS vælge at kontakte Klagenævnet for Udbud under Erhvervs & Selskabsstyrelsen.