Håndværksfag er endelig modefag

Arbejdsmarked. Karl Højhus Jeppesen, kontorchef på Dansk Byggeris servicekontor i Herning, har i høj grad bidraget til at få de praktiske håndværksfag anerkendt på linje med de boglige fag det er lykkedes.

I dag er flere af de traditionelle håndværksfag blevet deciderede modefag. Det faktum vækker glæde hos kontorchefen for Dansk Byggeris servicekontor i Herning, Karl Højhus Jeppesen. For sådan har det ikke altid været tværtimod. Men ikke mindst denne tømreruddannede vestjyde har gennem årene kæmpet en brav kamp for at få de praktiske håndværksfag anerkendt på linje med de mere boglige fag. Det har været en vigtig kamp, mener han.

- Praktikere er uundværlige i det danske samfund, men på et tidspunkt var det sådan, at alle næsten stirrede sig blinde på, at det kun var boglige uddannelser, der duede. Sådan er det heldigvis ikke længere. Samfundet har anerkendt, at håndværkere yder et lige så værdifuldt bidrag, forklarer Karl Højhus Jeppesen.

Han har, lige siden han blev "organisationsmand" i 1988, bearbejdet de unge selv, forældrene og skolerne for at sikre håndværket anerkendelse. Det er kommet til udtryk mange steder. Blandt andet har kontorchefen været en af initiativtagerne til en lokal svendedag i sin hjemkommune Videbæk, der i dag er en del af Ringkøbing-Skjern kommune. Svendedagen skulle matche den hyldest, studenter modtager, når de afslutter deres uddannelse med festivitas.

Øget optag af lærlingeMed tilfredshed konstaterer Karl Højhus Jeppesen, at det er lykkedes at øge optaget af håndværkerlærlinge i Midt- og Vestjylland trods faldende ungdomsårgange. Faktisk er der så mange lærepladser, at kontorchefen sidste efterår var primus motor i et initiativ, der skulle vise københavnske unge uden læreplads, hvad der var af muligheder i det midt- og vestjyske. Der blev arrangeret bustur fra hovedstaden, serveret frokost og uddelt gaver og ishockeybilletter til de unge.

Fællesarrangementet måttet aflyses. En del frustrerede unge københavnere gik ligefrem til angreb på Dansk Byggeri i hovedstaden med stenkast, fordi de følte, man var ved at tvinge dem til Midt- og Vestjylland.

Budskaberne kom udKarl Højhus Jeppesen erklærer åbent, at han blev ked af miseren. Især fordi det hele beroede på en misforståelse og fordi det faktisk lykkedes at hente en god håndfuld unge til landsdelen.

- Vi har i hvert fald vist, det kan lade sig gøre at trække unge fra andre dele af landet hertil, siger han.

Som få andre har kontorchefen forstået at bruge medierne, når budskaber skulle ud. Kunsten lærte han allerede som ung tømrerlærling i byen Spjald.

Her involverede han sig meget i egnens foreningsliv især inden for idræt. Her oplevede han, hvordan man kunne bruge lokalaviserne til for-omtaler af diverse begivenheder.

Evnen fik han ikke så meget brug for, da han i 1969 med et friskt svendebrev i hånden, vendte hjem til fødebyen Højmark mellem Ringkøbing og Skjern. Her oprettede han en tømrerafdeling i tilknytning til faderens murerforretning.

I 1980erne begyndte han at få rygproblemer. I stedet fik han job som konsulent hos det daværende Tømrer- Snedkerfagets Arbejdsgiverforening i Herning, og nu fik han igen brug for sine evner i mediehåndtering.

- Jeg følte dengang, at næsten alle avishistorier om byggeri havde udgangspunkt i fagbevægelsens synspunkter, fordi arbejdsgiverne foretrak tavshed, når der var en sag. Min indstilling har været en ganske anden, og jeg synes, vi i dag fylder mindst lige så meget i medierne som arbejdstagerne, siger han.

Trods det nuværende byggeboom ser kontorchefen flere, væsentlige udfordringer i byggeriet i fremtiden.

- Vi bør arbejde for at fastholde den danske arbejdsstyrke i byggeriet ved at sikre tilstrækkelig med lærepladser også i fremtiden. Vi skal også se på, om vi ikke kan medvirke til at få skabt en lidt mere stabil byggerytme. Når der ligefrem kommer kvoter på byggematerialer, er det et advarselstegn. Vores image er en tredje udfordring. Negative historier om byggeriet fylder fortsat mest i medierne, og det ærgrer mig, fordi problemfyldte byggerier kun udgør en lille brøkdel af det samlede byggeri, der generelt har meget høj kvalitet, siger Karl Højhus Jeppesen, der også glæder sig over store fremskridt inden for arbejdsmiljøet.

Meget aktiv fritidVed siden af jobbet har han brugt en stor del af sin fritid på politisk arbejde for Det Konservative Folkeparti, hvor han blandt andet er folketingskandidat. Hertil kommer en række tillidsposter inden for især håndboldsporten. Han er også inkarneret bowling-turneringsspiller i en lokal forening, men lange marcher og maratonløb er også på menuen. Det første af flere maratonløb blev gennemført i Berlin i 2003.

Den slags strabadser kan der sagtens være sidegevinster ved. Det var under Hærvejsvandringen fra Schleswig til Viborg i 1977, han mødte sin hustru, Alice. Siden har de plejet hinandens vabler. Parret, der bor nær Videbæk, har en søn, Kasper, der med et lyd- og lysfirma slår sine folder i en helt anden boldgade end faderen.