Håb om stabilisering efter år med ringe aktivitet

De seneste 14 dage har været ganske rige på nøgletal for årets sidste måneder af 2003 og forventningsindikatorer

for de første måneder af indeværende år.De offentliggjorte nationalregnskabstal for 4. kvartal 2003

og andre økonomiske nøgletal for årets sidste måneder cementerer, at 2003 vækstmæssigt var et

ganske skidt år for dansk økonomi generelt og for byggesektoren i særdeleshed.Bygge- og anlægssektoren

har desværre bidraget negativt til væksten i dansk økonomi sidste år, og beskæftigelsestallene peger

på et tab af gennemsnitlig 4000 arbejdspladser i sektoren, hvilket underbygges af Danmarks Statistiks seneste offentliggørelse

af bygge- og anlægsvirksomhedernes salg for december. Det er rigtigt, at bygge- og anlægsvirksomhedernes salg udviklede

sig positivt i december med en stigning til 14,4 mia. kroner i løbende priser mod 13,8 mia. kroner i samme måned af 2002,

men det er et enkeltstående tilfælde, når statistikken for hele året gøres op.Her peger tallene

på en omsætningsnedgang på 3,9 mia. kroner i løbende priser til ca. 141,3 mia. kroner i 2003 i forhold til

året før (hvor omsætningen lå på 145,2 mia. kroner).Omsætningen faldt med andre ord med

2,7 procent i løbende priser i 2003, hvilket er tredje år i træk med faldende omsætning. I 2002 faldt omsætningen

med 1,1 mia. kroner i løbende priser i forhold til 2001, hvor omsætningen ligeledes faldt i forhold til rekord året

i 2000, hvor omsætningen i løbende priser lå over 150 mia. kroner efter orkanen i december 1999. Siden december

2000 har bygge- og anlægssektoren altså måtte leve med en kontinuerlig decimeret omsætning.En tommelfingerregel

blandt økonomer i bygge- og anlægssektoren går på, at en omsætning på en mia. kroner er nok til

at holde ca. 1000 lønmodtagere beskæftigede - alt efter hvilket marked omsætningen ligger på.Dermed

er der god overensstemmelse mellem beskæftigelsesfaldet på ca. 4.000 personer i sektoren og det registre-rede fald i virksomhedernes indenlandske

salg på 3,9 mia. kroner i 2003. Den negative aktivitetsudvikling har især materialiseret sig gennem et betydeligt fald i

erhvervsbyggeriet og et fald i den kommunale bygge- og anlægsaktivitet på grund af den klemte kommunale økonomi.

Håb

om stabilisering

De bedre økonomiske nøgletal i især USA og Asien har det seneste halvår skabt et begrundet

håb om, at dansk økonomi og dermed bygge- og anlægssektoren har været igennem den værste negative påvirkning

fra den globale afmatning i 2003.Det håb kommer også til udtryk i konjunkturbarometeret for bygge- og anlægssektoren

i februar. Forventningerne til de kommende 3 måneder lå i februar 2004 knapt så negativt som i februar 2003, dvs.

for et år siden. Omvendt forventer bygge- og anlægsvirksomhederne ikke nogen brat vending i konjunktursituationen i løbet

af foråret.Konjunkturindikatoren for februar tegner et billede af, at bygge- og anlægsvirksomhe-derne aktivitetsmæssig

forventer at have været igennem det værste af nedturen, og at behovet for yderligere tilpasninger af virksomhedernes kapacitets-og

omkostningsniveau er blevet mere begrænset.Med andre ord forventes udviklingen at blive lidt bedre en skidt.

Behersket

bedring
Således forventer netto 17 procent af de deltagende virksomheder et fald i beskæftigelsen, 19 procent et fald i

omsætning og 23 procent faldende tilbudspriser ved licitation. Beskrivelsen af ordrebeholdningen lå i februar på

netto -17. Samlet set giver forventningerne en sammensat konjunkturindikator på -18 i faktiske tal, mens den sæsonkorrigerede konjunkturindikator

landede på -13.I samme måned året før lå forventningerne til beskæftigelsen netto på

-20, men for-ventningerne til omsætning og beskrivelsen af ordrebeholdningen lå på henholdsvis -18 og -32.Den

faktiske sammensatte konjunkturindikator lå således i februar 2003 på -26, mens den sæsonkorrigerede konjunkturindikator

lå på -21.Virksomhederne forventer med andre ord, at 2004 vil byde på en stabilisering af aktiviteten efter

et meget skidt år aktivitetsmæssigt i 2003. Der ligger et lille håb i forventningerne om bedre tider, men ikke forventninger

til en markant bedring i konjunkturerne.I Dansk Byggeri forventer vi, at aktiviteten først for alvor begynder at vise

tegn på bedring, når vi kommer om på den anden side af sommerferien. Det skyldes bl.a., at den svage USD vil lægge

en dæmper på opsvingets tempo i Europa og Danmark.