Gyldendal venter et fladt 2016

Gyldendal venter for 2016 en omsætning og et driftsresultat på samme niveau som i 2015.

Foto: Bax Lindhardt. Gyldendals Forlag er Danmarks største. Deres logo er en trane. (Foto: Bax Lindhardt/Scanpix 2014)
Læs mere
Fold sammen

Forlagskoncernen Gyldendal vurderer resultatet for 2015 som værende tilfredsstillende både i forhold til de publicistiske målsætninger og de økonomiske perspektiver.

Det fremgår af årsregnskabet for 2015.

Den vurdering gives trods faldende omsætning og stabilt nettooverskud af fortsættende aktiviteter. Omsætningen for Gyldendals fortsættende aktiviteter blev sidste år 830 mio. kr. mod 852 mio. kr. året før.

»Faldet på 3 pct. kunne hovedsageligt henføres til salg af udgivelser til det private marked«, forklarer forlagskoncernen.

Årets overskud før skat af de fortsættende aktiviteter blev 77 mio. kr. mod 69 mio. kr. i 2014.

Resultatet var, som udmeldt senest, lidt bedre end ventet ved regnskabsårets begyndelse, hvor der oprindeligt var ventet et resultat på samme niveau som i 2014. Indtjeningsforbedringen blev blandt andet opnået ved reduktion af produktions- og distributionsomkostninger, oplyser forlaget.

Der foreslås udbetalt 20 kr. i udbytte per aktie for 2015.

Stabil bundlinje

På bundlinjen blev overskuddet af de fortsættende aktiviteter 55 mio. kr., hvilket var det samme som i 2014.

Resultatet af ophørende aktiviteter (Nordisk Bog Center) blev sammensat af et overskud før skat for perioden indtil frasalget 6. juli 2015 på 5 mio. kr. og af en regnskabsmæssig avance på 2 mio. kr. Det gav et overskud efter skat af ophørende aktiviteter på 6 mio. kr.

Stabilt 2016 i sigte

Gyldendal venter for 2016 en omsætning og et driftsresultat på samme niveau som i 2015. På grund af engangsomkostninger til en omstrukturering vil resultatet før skat af de fortsættende aktiviteter dog blive lavere end sidste år.

Forlaget vil omstrukturere forlags- og bogklubaktiviteterne i 2016, og engangsomkostninger til it-omlægninger, flytte- og lokaleomkostninger, vil medvirke til et lavere resultat før skat end de 77 mio. kr., som de fortsættende aktiviteter leverede i overskud sidste år.

Gyldendal forudsætter, at bogmarkedet vil være svagt faldende i 2016, hvor uddannelsesmarkedet modsat vil være svagt stigende.