Grundfos-toppens høje honorarer undersøges

Niels Due Jensen skal stå skoleret over for fondsmyndighederne på grund af tredobling af hans aflønning som formand for den skattebegunstigede fond bag Grundfos.

Niels Due Jensen, bestyrelsesformand Grundfos, bor privat på Ormstrup Gods ikke langt fra Bjerringbro. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

En omtale i Berlingske Business af de gyldne bestyrelseshonorarer i milliard-fonden bag pumpekoncernen Grundfos før jul resulterer nu i, at Grundfos’ topfigur, Niels Due Jensen, skal forklare sig over for Danmarks øverste fondsmyndighed.

Erhvervsstyrelsen forlanger blandt andet en forklaring på, hvorfor Niels Due Jensen samlet hæver i omegnen af fem mio. kr. for sit arbejde som formand for Poul Due Jensens Fond, som ejer 85 procent af Grundfos.

Honoraret overstiger langt de honorarer, som formanden for landets største børsnoterede virksomhed, A.P. Møller - Mærsk, hæver. Dertil kommer, at honoraret til fondsbestyrelsens formand blev mere end tredoblet, da Niels Due Jensen overtog posten.

I en sjælden henvendelse til en af Danmarks mest betydningsfulde erhvervsdrivende fonde afkræver Erhvervsstyrelsen nu Niels Due Jensen og resten af fondsbestyrelsen detaljerede oplysninger om aflønning, antal møder samt tidsforbrug i fondsbestyrelsen tre år tilbage i tiden.

Med en formue på over ti mia. kr. hører Poul Due Jensens Fond til blandt Danmarks store skattebegunstigede fonde. Det er Erhvervsstyrelsens opgave på vegne af det danske samfund at kontrollere, at fondsbestyrelsen ikke fristes til at bevilge sig selv for høje lønninger, og honorarsagen mod Poul Due Jensens Fond kan ende med, at styrelsen tvinger bestyrelsen til at sætte million-honorarerne ned.

»Fondene har ingen ejer og ingen generalforsamling til at holde bestyrelsen i ørerne. Så der er ikke andre end fondsmyndigheden til at kontrollere bestyrelsen, som er fondens øverste organ,« forklarer CBS-professor og fondsekspert Lennart Lynge-Andersen.

Han vurderer, at honorarerne til fondenes bestyrelser generelt er eksploderet de seneste år.

Alligevel anser en ekspert honorarsagen i Poul Due Jensens Fond for sjælden:

»Vi kender ikke til andre større sager om honorarstørrelser til bestyrelsesmedlemmer,« siger senioranalytiker Lars Bo Pedersen fra konsulentfirmaet Kraft & Partners, som hvert år udarbejder Den Danske Fondsanalyse.

Niels Due Jensen betragter Erhvervsstyrelsens henvendelse som helt normal og naturlig og understreger, at han får sit honorar for at udføre en række opgaver for fond og virksomhed.