Grønlandsbanken venter lidt flere indtægter i 2016

Grønlandsbanken venter i 2016 et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger i niveauet 125-145 mio. kr. Det fremgår af selskabets årsrapport for 2015.

Foto: Linda Kastrup. Upernavik i Vestgrønland den 11 juli.
Læs mere
Fold sammen

Med forventninger om udlånsstigning i 2016, en forbedret indlånsrentemarginal og et fortsat ekstremt lavt renteniveau, forventer banken de samlede indtægter på et lidt højere niveau.

De samlede omkostninger inklusive afskrivninger ventes at stige marginalt i 2016, idet banken har planer om at fastholde alle stillinger besat.

»Det er bankens vurdering, at boniteten i låneporteføljen er tilfredsstillende. Nedskrivninger på udlån forventes derfor fortsat på et moderat til lavt niveau«, skriver Grønlandsbanken i årsrapporten.

Samlet giver det altså en forventning om et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger i niveauet 125-145 mio. kr. Til sammenligning endte det på 136,8 mio. kr. i 2015, hvilket er et fald fra 148,6 mio. kr. i rekordåret 2014.