Grønlandsbanken leverede igen godt kvartal

Grønlandsbanken leverede endnu et stabilt kvartal i januar, februar og marts, hvor indtægterne blev øget, mens nedskrivningerne blev sænket og negative kursreguleringer blev vendt til positive.

Samtidig var der fint gang i udlånene, som generelt har en god kvalitet i Grønland.

- Banken har i første kvartal 2017 set et stabilt højt udlån. Påvirkningen fra den negative forrentning af bankens overskudslikviditet og faldende obligationsrenteindtægter er dermed blevet reduceret, samtidig med at en del af bankens største indlån er pålagt negative indlånsrenter, skriver Grønlandsbanken i sit regnskab.

Banken hentede nettorente- og gebyrindtægter på 77,4 mio. kr. i første kvartal mod 69,9 mio. kr. i den tilsvarende periode et år tidligere. De samlede omkostninger steg blot en smule til 40,6 mio. kr. fra 39,3 mio. kr., mens nedskrivningerne på udlån faldt til 3,9 mio. kr. fra 4,1 mio. kr. i første kvartal 2016.

- Nedskrivninger og hensættelser på bankens udlån og garantier er fortsat af begrænset omfang og afspejler dermed en fortsat generelt stærk kreditbonitet hos bankens privat- og erhvervskunder i Grønland, skriver Grønlandsbanken.

Samtidig havde banken en heldig hånd med sine investeringer, der medførte positive kursreguleringer på 4,0 mio. kr. mod et tab på 6,4 mio. kr. i første kvartal sidste år, hvor stemningen på aktiemarkedet også var markant ringere, end tilfældet var i år.

På bundlinjen sikrede det samlet set Grønlandsbanken et resultat før skat på 38,2 mio. kr. mod et plus på 21,5 mio. kr. i de første tre måneder af 2016.

For hele 2017 fastholder banken desuden sine forventninger om et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger i niveauet 125-145 mio. kr.