Grønlandsbanken klarede skærene flot i første halvår

Grønlandsbanken klarede sig rigtigt godt gennem første halvdel af 2009. Banken fik et resultat før skat på 42,6 mio. kr. i første halvår, hvilket er på stort set samme niveau året før.

Læs mere
Fold sammen
Ses der på netto rente- og gebyrindtægterne var der en stigning på 5,5 mio. kr. til 121,8 mio. kr., mens kursreguleringerne kostede 10 mio. kr. mod et minus på 21,9 mio. kr. året før.

Den for branchen så sorte post - nedskrivningerne - steg ganske vist, men i forhold til mange andre banker er beløber forholdsvis beskedent. Nedskrivningerne lyder på 6,9 mio. kr. mod 1,3 mio. kr. året før. Samlet løb omkostninger og afskrivninger op i 64,6 mio. kr. mod 51,3 mio. kr. og halvdelen af stigningen skyldes betaling af provision til Det Private Beredskab, mens resten skyldes øgede personaleudgifter, samt udgifter forbundet med byggeri af bankens hovedsæde.

Grønlandsbanken betegner likviditeten som "meget tilfredsstillende" med et "fortsat betydeligt indlånsoverskud og en likviditetsoverdækning på 196,7 pct. i forhold til lovens krav".

Den stærke kapitalbase og en solvensprocent på 17,5 pct. betyder, at banken har valgt ikke at ansøge om deltagelse i Bankpakke II.

For hele året 2009 forventes fortsat et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger på niveau med 2008.

RB-Børsen