Grønlandsbanken har lillle tilbagegang på bundlinjen

Grønlandsbanken fastholdt et overskud på et tocifret millionbeløb på bundlinjen - men måtte dog se overskuddet svinde en anelse ind i årets første tre måneder i forhold til samme periode af 2015.

Det fremgår af bankens regnskab for kvartalet, der er offentliggjort tirsdag eftermiddag.


Resultat før skat blev i første kvartal 21,5 mio. kr. mod 25,2 mio. kr. i den tilsvarende periode året før. Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger udgjorde samtidig 31,9 mio. kr. mod 34,5 mio. kr. i samme periode i af 2015.

Baggrunden er blandt andet et fald i nettorente- og gebyrindtægterne til 69,9 mio. kr. fra 71,7 mio. kr.


Ser man på nedskrivningerne mindskedes de dog også - nemlig til 4,1 mio. kr. fra 5,2 mio. kr.


Samtidig har banken i de første tre måneder af 2016 haft en lille stigning i de samlede udlån og garantier på 4,6 mio. kr. Det dækker over et mindre udlånsfald på 13,5 mio. kr. og en stigning i stillede garantier på 18,1 mio. kr.


- Det lavere udlånsniveau sammenholdt med det forsat meget lave renteniveau, hvor banken blandt andet rammes af negative rentebetalinger af likviditetsoverskuddet i Nationalbanken, presser nettorenterne. Sammen med fald i obligationsrenteindtægter bevirker det til et fald i forhold til samme periode af 2015, skriver Grøndlandsbanken i regnskabet.


Grønlandsbanken fastholder desuden forventningerne til hele 2016 om et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger i niveauet 125-145 mio. kr. mod 137 mio. kr. i 2015.