Grønlandsbanken fik bedste resultat i bankens historie

En markant øgning af udlånet i perioden var medvirkende til, at Grønlandsbanken i årets tre første kvartaler kunne rapportere om en stigning i netto rente- og gebyrindtægterne på 17,8 mio. kr. til 233 mio. kr. sammenlignet med samme periode året før.

Foto: Linda Kastrup

Det var medvirkende til, at resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger i perioden endte på 120,2 mio., hvilket er det bedste resultat nogensinde og en stigning på 15,6 mio. kr. fra året før.

- Trods et fald i udlånet i tredje kvartal ses en fortsat høj aktivitet, som har medført en meget tilfredsstillende stigningi udlånet for hele året på kr. 165,8 mio. svarende til 5,4 pct., skriver Grønlandsbanken i regnskabet.

Nettorenteindtægterne steg med 17,6 mio. kr. til 116,5 mio. kr., mens gebyr- og provisionsindtægterne voksede med 2,6 mio. kr. til 66,1 mio. kr.

Kigger man isoleret på tredje kvartal steg nettorente- og gebyrindtægterne til 78,4 mio. kr. fra 73,4 mio. kr. i samme kvartal året før.

Grønlandsbanken hæfter sig i regnskabet ved en markant øgning af udlånet, som var med til at reducere påvirkningen fra den negative forrentning af bankens overskudslikviditet og faldende obligationsrenteindtægter.

Resultatet før skat blev for de første tre kvartaler af 2017 på 103,8 mio. kr. mod 82,5 mio. kr. i 2016.

Banken fastholder sine nyligt opjusterede forventninger til regnskabsåret om et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger på 145-155 mio. kr. For halvanden uge siden opjusterede banken forventningerne fra 135-145 mio. kr.