Grønland kan høste oliegevinst alene

Hvis geologerne får ret og den grønlandske undergrund er spækket med olie, så kommer grønlænderne selv til at høste gevinsten fra det sorte guld.

Anbefalingen fra den grønlandsk-danske selvstyrekommission, som afleverer sit forslag til en selvstyrelov for Grønland i september, bliver, at Grønland selv skal forvalte råstofområdet og høste indtægterne, skriver dagbladet Børsen.

Eksperter skønner, der kan være op til 73 gange mere olie i den grønlandske undergrund end i den danske del af Nordsøen.

»Der er opnået politisk enighed om fordelingen af indtægter fra råstoffer,« siger Frank Jensen (S), som er formand for en arbejdsgruppe for økonomi og erhverv under selvstyrekommissionen.

Lige nu er sagsområdet råstoffer et fælles grønlandsk-dansk anliggende, men med den nye selvstyrelov vil råstoffer som olie blive et rent grønlandsk anliggende.

Det betyder, at Grønland selv vil skulle betale alle udgifter til råstofudvinding, men Grønland vil altså også høste alle indtægterne. De vil gradvist blive modregnet i det årlige bloktilskud fra Danmark til Grønland på omkring 3 mia. kr.

Kilde: Børsen