Grøn drøm kræver massiv støtte

Novozymes drømmer om det store gennembrud på salg af enzymer til cellulosebaseret benzin i Europa. Men det forudsætter ifølge direktøren massive EU-subsidier til at sætte skub i salget.

Novozymes ønsker et større markedet for bioethanol, men det kræver hjælp fra EUs side, hvis det skal blive en realitet, mener Lars Hansen, direktør for Novozymes i Europa. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

Novozymes, verdens største producent af industrielle enzymer, drømmer om, at salget af enzymer til grøn benzin til biler baseret på cellulose fra restprodukter fra landbruget med tiden kan blive stort i Europa, USA, Brasilien og Kina. Det er det, der med et pænt ord bliver kaldt energiafgrøder, f.eks. halmstrå, græs og andre planterester. Ja, sågar ukrudt er det muligt at lave til benzin.

Men hvis Europa skal holde trit med andre dele af verden for at sikre opbygning af råvareforsyning og et marked med efterspørgsel efter biobaserede produkter, kræver det, at EU ændrer kurs og giver massiv milliard­støtte kombineret med den nødvendige rammelovgivning. Det mener de i ledelsen for bioteknologikoncernen.

»EU er i gang med at revidere sin landbrugs­politik. Og der er langt om længe udsigt til, at der bliver bedre betingelser for, at landbruget samler biomasse sammen til anlæg til produktion af ethanol. Dernæst er det nødvendigt at få bygget de første store cellulosebaserede ethanolfabrikker i Europa med kraftig økonomisk støtte fra EU-Kommissionen,« siger Lars Hansen, direktør for Novozymes i Europa.

Og EU-Kommissionen har da også fornylig afsat én milliard euro – 7,5 milliarder kr. – til byggeri af en række fabrikker i offentligt-private partnerskaber i det kommende årti. Her er det meningen, at der skal produceres store mængder grøn bioethanol. Den såkaldte bioøkonomi kan i fremtiden blive ét af alternativerne til den kendte økonomiske model med fossile brændstoffer som kul, olie og gas, som har domineret de vestlige landes økonomi siden den industrielle revolution i 1800 -tallet.

Verdens første

I det nordvestlige Italien er verdens første store kommercielle fabriksanlæg til fremstilling af andengenerations bioethanol, som Novozymes har en ejerandel andel i og har udviklet teknologien til, netop begyndt produktion af grøn sprit, biobrændstof, til at blande i almindelig benzin, baseret på olie. Biobrændstoffet skal afsættes i Europa.

»Landbrugspolitikken i EU og EUs medlemsstater skal drejes, så vi i Europa begynder at intensivere produktion af biomasse. Desuden skal man have bygget nogle flagskibe af fabrikker til produktion af anden generations biobrændstof. I Novozymes er vi meget begejstrede for, at Kommissionen har indset, at det, der skal til, er opførelse af store fabrikker og ikke mere forskning, for nu er teknologien klar til at blive brugt,« siger Lars Hansen.

Det tredje og afgørende er ifølge Lars Hansen, at EU med opbakning fra sine medlemsstater sørger for den nødvendige lovgivning for cellulosebaserede biobrændstoffer med henblik på at skabe et marked for produkterne.

»EU-Kommissionen ser i øjeblikket på, hvilke krav, der skal være ved at blande bæredygtige brændstoffer i benzinen. Og det er godt,« siger han.

I 2010 trådte en lov i kraft i Danmark om, at al benzin og diesel skal være iblandet fem procent bioethanol. Der har hidtil været tale om bioethanol fra bl.a. planteafgrøder som hvede og majs. Olieselskaberne skal frem til 2020 opfylde et EU-mål om, at 5,75 procent af den solgte mængde benzin og diesel skal være biobrændstoffer.

Novozymes og bioethanolindustrien mener, at det vil være en rigtig god idé med et krav om, at to procent af benzinen skal udgøres af halmbaseret ethanol eller anden generations ethanol. Det vil sikre, at der er de nødvendige aftagere af bæredygtig grøn benzin fra de nye store fabrikker, påpeger direktøren.

Kickstart

»Teknologien til produktionen på de første europæiske bioethanolfabrikker er stadig så ung, at investorer stadig er usikre på, hvorvidt produktionen er økonomisk rentabel. Novozymes er overbevist om, at vi på sigt nok skal få reduceret produktions­omkostningerne, så cellulosebaseret bio­ethanol kan konkurrere med fossile brændstoffer. I starten kræver det dog lige, at politikerne giver industrien et skub i ryggen, så den kommercielle industrielle produktion får en kickstart,« siger direktør Lars Hansen.

Det er fortsat enzymer til fremstilling af vaskemidler, der har den største volumen og vækst i Novozymes’ blandede forretning. I 1. halvår af 2013 var den samlede omsætning på 5,9 milliarder kr., mens overskuddet nåede godt én milliard kr.