Granvoksne sommerbøder fra Revisornævnet

Alene i juni og juli har nævnet udstedt tre bøder på 100.000 kroner og én på 120.000 kroner.

Læs mere
Fold sammen

Revisornævnet har givet en stribe granvoksne sommerbøder til revisorer, som har overtrådt god revisorskik.

Nævnet har alene i juni og juli udstedt otte bøder, hvoraf én er på 120.000 kroner, tre på 100.000 kroner, tre på 50.000 kroner eller derover og en enkelt på 10.000 kroner.

Registreret revisor og clairvoyant Buller Tex Flemming Olsen i Ringsted fik i juni stadfæstet en bøde på 100.000 kroner for at forsømme sin pligt til at anvende et kvalitetsstyringssystem. Revisoren havde indbragt bøden til byretten og er klar til at gå rettens vej igen efter Revisornævnets nye afgørelse, oplyser han til Berlingske. Revisoren siger, at han hele tiden har haft sit kvalitetssystem på plads, men at han er blevet forkert rådgivet af Erhvervsstyrelsen.

På sin hjemmeside præsenterer Buller Tex Flemming Olsen sig som revisor med forstand på skattesager, regnskaber, bogholderier, edb, budgetter, bankforhandlinger, gældssanering, bodeling og frivillige kreditorordninger. Samtidig tilbyder han alternativ hjælp med healing, astrologi, shamanisme og tarot. Buller Tex Flemming Olsen er ifølge databasen BIQ revisor for 29 selskaber, herunder Leos Køreskole og Fejø Feriecenter.

Inhabil revisor

Ligeledes i juni fik statsautoriseret revisor Poul Mahrt fra Revico på Frederiksberg 100.000 kroner i bøde for at revidere regnskaber for to virksomheder, hvor han selv var direktør ved stiftelsen. Desuden blev stiftelsesbeløbet indbetalt på Poul Mahrts bankkonto og ikke selskabets. Ifølge kendelsen fra Revisornævnet er inhabilitet ved erklæringsafgivelse »en alvorlig tilsidesættelse af helt grundlæggende krav til revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant«. Nævnet anser det for en skærpende omstændighed, at revisionserklæringerne er afgivet vedrørende selskaber, hvor revisorern må anses for at have personlige interesser.

Poul Mahrt forsvarer sig med, at der var tale om småforseelser uden større betydning, idet han var eneejer af selskabet, men det lyttede nævnet altså ikke til. Poul Mahrt er ifølge BIQ revisor for i alt 23 selskaber, herunder Net Cleaning og Rosenberg Skomageri.