GPV nedjusterer kraftigt efter problemer

GPV Industri, der leverer elektroniske og mekaniske produkter til især militæret, er blevet ramt af store problemer i sin printkort-division. Kursen falder foreløbigt 16 procent.

Glostrup-virksomheden GPVs samlede printkort-division har også i 3. kvartal 2006/07 vist et væsentligt underskud blandt andet som følge af den fortsatte opbygning af printkortfabrikken i Kina.

Der forventes nu også underskud i printkort-divisionen i 4. kvartal 2006/07, skriver GPV i en meddelelse til fondsbørsen.

Som følge af udviklingen i printkort-divisionen ventes GPV kun at få et marginalt overskud på mellem 1 og 5 mio. kr. Den tidligere prognose lød på et overskud på 30 mio. kr. GPV venter fortsat at regnskabsårets omsætning lander på mellem 1,1 og 1,2 mia. kr.

- Printkort-markedet er i øjeblikket meget uforudsigeligt og med meget kort ordrehorisont, hvilket medfører, at det er vanskeligt at tilrettelægge produktionen optimalt og dermed holde produktionsomkostningerne på et tilfredsstillende niveau, skriver koncernen i fondsbørsmeddelelsen.

For at rette op på den skrantende division sætter GPV's administrerende direktør Jørgen K. Hansen sig personligt i spidsen for hele printkort-divisionen.

- For at forbedre rentabiliteten inden for den samlede printkort-division er der igangsat flere aktiviteter, således at en større del af produktionen vil foregå i Kina. Fordelingen af produktionen mellem printkortfabrikkerne ændres. Endvidere bearbejdes markedet inden for mere komplicerede printkort - primært forsvar, luft og rumfart, ligesom der arbejdes med at opnå større volumen, skriver GPV.

GPVs aktiviteter inden for Elektronik- og Mekanik-divisionen har i 3. kvartal 2006/07 udviklet sig planmæssigt og som forventet ved årets start.

- Ordresituationen er fortsat gunstig, og omsætningen har været stigende. Endvidere har ordreindgang og produktionsopbygningen inden for forsvar, luft- og rumfart været betydelig, konstaterer koncernen.

GPV vil offentliggøre sit regnskab for tredje kvartal af 2006/07 planlægges den 6. februar 2007. I 2007/08 venter GP en fortsat positiv udvikling inden for elektronik- og mekanik-divisionen. De samlede forventninger til næste regnskabsår afhænger dog af, om koncernen får udviklingen i printkort-divisionen på sporet.

- Vurderingen af de samlede forventninger til 2007/08 afventer den kommende tids vurdering af, hvorvidt printkort-divisionen kan bringes til at udvise tilfredsstillende indtjeningsmuligheder, oplyser GPV.

Aktierne i Glostrup-virksomheden GPV Industri kom fredag i frit fald på fondsbørsen i København. GPV blev fredag ved 13-tiden handlet 16,8 pct. lavere til 316 kr. pr. aktie.

RB-Børsen