Governance-professor: Max Banks formandskab bør gå

Professor Steen Thomsen mener ikke, at bankens formandskab bør overleve kontroversiel sag om vennetjeneste.

Læs mere
Fold sammen
Både bestyrelsesformanden og næstformanden i Næstved-banken Max Bank bør gå af. Det mener en af Danmarks førende eksperter i corporate governance, professor Steen Thomsen, efter at det er kommet frem, at Max Banks tidligere direktør blev afskediget, fordi han nægtede at holde bankens reklamebudget uden for en igangværende licitation af alle større faste leverandører.

Som Berlingske beskrev mandag, har Max Banks markedsførings- og reklamebudget i en årrække ligget hos næstformandens lille, lokale reklamebureau, Coming/1, og ifølge Max Banks direktør indtil september 2007, Allan Weirup, ønskede formanden, Hans Fossing Nielsen, samt næstformand Mogens Dan Andersen ikke at sende reklamebudgettet i udbud. Dette stridspunkt blev den direkte årsag til, at Allan Weirup forlod sin direktørpost, oplyste den nu forhenværende bankdirektør til Berlingske i mandags.

»Sagen er meget belastende for bestyrelsen, og formandskabet bør gå af. Det er uacceptabelt, at faste leverandører sidder i bestyrelsen. Der er tale om inhabilitet, hvis bestyrelsesmedlemmerne på den vis har interesse i at lade bankens penge tilflyde egne lommer,« siger Steen Thomsen.

Uprofessionelt
Lektor Casper Rose, som også beskæftiger sig med corporate governance på CBS, mener, at det er op til aktionærerne at beslutte, om de fortsat har tillid til formandskabet:

»Bestyrelsens handlemåde tyder på manglende professionalisme. Bankernes ejerskab er meget spredt, og derfor står bestyrelserne stærkt,« siger han.

En af Max Banks større aktionærer, Spar Invest, ønsker ikke at kommentere sagen om vennetjenester i Max Bank. Bankens markedsføringsbudget var i 2006 og 2007 på otte-ti mio. kr. og var ifølge Berlingskes oplysninger af stor betydning for Mogens Dan Andersen og Coming/1, som i 2007 havde en bruttofortjeneste på godt to mio. kr., et overskud på 264.000 kr. og tre ansatte. Mogens Dan Andersen og Hans Fossing Nielsen har ikke ønsket at oplyse, om Max Banks reklamebudget siden Allan Weirups afgang har været i udbud, og hvor stor en del af Coming/1’s indtægter Max Bank tegner sig for.

Spar Invest, som er blandt Max Banks større aktionærer, har ingen kommentar til, at bestyrelsens næstformand er fast leverandør til banken, selv om der måske er risiko for, at der går penge fra aktionærerne og dermed den formue, som opsparerne i SparInvest har:

»Vi har ingen interesse i at udtale os om sagen,« sagde Michael Albrektslund i mandags til Berlingske. Han er direktør for Spar Invests fondsmæglerselskab, som står for investeringsforeningens investeringer.