Godstog uden stop gennem tre lande

Alle problemer med at krydse grænser med det samme lokomotiv er løst af den norskejede jernbaneoperatør Hector Rail. Selskabet har erhvervet fleksible lokomotiver, der skal køre hele vejen mellem Sverige gennem Danmark til Tyskland.

Tidligere havde alle jernbaner stort set forskellige sikkerhedssystemer, som ikke kunne tale sammen. Øresundstog passerer således et »dødt punkt« med det danske og svenske system på hver side.

I sidste uge kørte det første godstog over Øresundsbron, som kører nonstop mellem Sverige og Tyskland med det samme lokomotiv.

Hector Rail skal køre et godstog i begge retninger fem dage om ugen. Fra og med september kommer yderligere to ture om ugen.

Hector Rail har indgået en femårsaftale om godstransporterne med det hollandske transportfirma Van Dieren Maritime. Fra og med januar skal de nye godstog køre mellem Norrköping og Ruhr-området i Tyskland, fem dage om ugen. Afstanden er 1300 kilometer, og transporten tager 19 timer. Fra og med september øges trafikken med to ture om ugen mellem Västerås og Ruhr-området.

Hidtil har det været svært at køre nonstop mellem Sverige og kontinentet, fordi man har været tvunget til at skifte lokomotiv – og det er særdeles tidskrævende, ligesom der skulle skiftes loko-fører. Det unikke ved Hector Rail er, at de kører hele strækningen med det samme lokomotiv.

Plads til 34 trailere»Vi har købt helt nye lokomotiver med sikkerhedssystemer, der kan klare kravene i Sverige, Danmark og Tyskland. I dag har vi to lokomotiver, og i løbet af et år vil vi have otte. Hvert lokomotiv trækker 17 vogne, som kan tage 34 trailere. Når toget kommer frem til destinationen, bliver alle trailerne kørt videre til modtagerne med lastbiler,« siger Hector Rails direktør Mats Nyblom.

De fleksible lokomotiver er af typen Traxx F140AC, som produceres af Bombadier Transportation, og Hector Rail har option på yderligere 10 lokomotiver. Selskabet kører for øjeblikket tog i Sverige og Norge og det bliver årligt til 2,4 millioner togkilometer. Hector Rail blev etableret i 2004 og ejes af den norske shipping-familie Høgh, som er én af verdens store rederier for bilskibe, og rederiet ejer ialt 50 ro/ro skibe.

Railion har i øvrigt også købt fleksible lokomotiver, der kan køre fra Norden til Sverige.

Fordelen ved godstogstransporterne sammenlignet med lastbiltransporter er, at man undgår trafikpropper og lastbilafgifter (Maut) på de tyske motorveje. Desuden er godstogene mere miljøvenlige fordi de kan tage langt mere gods ad gangen end lastbilerne.

»Alt tyder på, at jernbanetransport vokser – ikke mindst på grund af miljødebatten og dieselpriserne. Logistiksektoren har fået øjnene op for, at man ikke kan blive ved med at fylde vejene med lastbiler. Og kunderne ser en mulighed for at få en miljøprofil - og bedre priser, hvis de er ude i god tid,« siger Patrik Rydén, projektleder i Øresunds Logistics

EU støtter udviklingen hen mod mere miljøvenlige transporter via Marco Polo-programmet.

»Øresund Logistics har taget initiativ til den såkaldte Scandinavian Shuttle, en godstogskorridor mellem Skandinavien og kontinentet, som har fået penge fra Marco Polo,« siger Patrick Rydén.