Gode tider kræver mådehold

Balance. Byggeriet i Danmark boomer og ifølge Dansk Byggeri vil det fortsætte i 2007. Men branchen står overfor en stor udfordring, lyder det fra organisationen. Virksomheder skal sørge for ikke at gabe over flere opgaver end de kan håndtere.

Det er den generelle højkonjunktur, som har præget dansk økonomi siden midten af 2004, der driver de gode tider for byggeriet.

Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2006 viser en nettoomsætning på 47,4 milliarder kroner fordelt på 714 bygge- og anlægsvirksomheder. Analysen viser som forventet en god positiv udviklingen i branchens indtjening, og resultatet af den primære drift blev i 2005 løftet til gennemsnitlig 4,4 procent mod 3,2 procent i 2004.

Men skal fremgangen for branchen fortsætte, skal virksomhederne ud i en øvelse der kræver mådehold.

- Kunsten bliver, at man ikke forspiser sig. Man skal sørge for, at have arbejdskraften, aftalerne med underentreprenørerne og ikke mindst materiel på plads inden man indgår aftaler om nye større projekter. Erfaring viser, at den øvelse bliver sværere og sværere i tider med højkonjunktur, siger cheføkonom Henrik Stig Sørensen, Dansk Byggeri.

Står godt rustetDet er særligt projektstyring virksomhederne skal være opmærksomme på, vurderer cheføkonomen. Risikoen for at et projekt løber løbsk er ifølge ham væsentlig større, når virksomheden har travlt og der er en generel høj aktivitet i branchen.

- Vi er dog optimistiske i forhold til 2007. Der er meget som tyder på, at indtjeningen vil stige yderligere, da der er et fornuftigt aktivitetsniveau, siger Henrik Stig Sørensen.

Dansk Byggeri vurderer nemlig, at virksomhederne i de foregående år har været godt rustet til en periode med højkonjunkturer. Det er særligt den forudgående trimning af virksomhederne med mere fokus på omkostningsstyring, der er en meget væsentlig forklaring på, at virksomhederne har kunnet høste gevinsten af de gode tider.

Nu handler det blot om at holde fast i de gode takter, fastslår Dansk Byggeri.