Gode resultater giver Topdanmark plads til opjustering

Forsikringskoncernen Topdanmark kom ud af det første kvartal i år med et nettooverskud på 415 mio. kr., hvilket var bedre end analytikernes forventninger, og selskabet opjusterer forventningerne til 2017.

Christian Sagild, direktør i Topdanmark. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

Ifølge et estimat, som Ritzau Estimates har indsamlet, havde analytikerne ventet et overskud på 318 mio. kr. i kvartalet.

I samme periode af 2016 havde forsikringsselskabet et overskud på 161 mio. kr. Men i år trækker et relativt højt investeringsresultat op.

»Det har været godt forsikringsvejr, og der har været færre brand- og storskader. Det betyder, at vi kommer med det bedste skadeforløb for Q1 nogensinde. Samtidig har vi vækst på toplinjen og vækst i antal kunder i alle segmenter,« siger administrerende direktør for Topdanmark Christian Sagild i forbindelse med regnskabet.

Bruttopræmieindtægterne i skadesdelen endte på 2235 mio. kr. mod ventet 2201 mio. kr. og 2197 mio. kr. i første kvartal 2016.

Det forsikringstekniske resultat af skadesforsikring landede på 317 mio. kr. i kvartalet mod ventet 258 mio. kr. af analytikerne og 308 mio. kr. i første kvartal året før.

Det samlede investeringsafkast blev 121 mio. kr., hvilket var højere end forventningerne, der lød på 100 mio. kr. Samme kvartal i 2016 gav et underskud på 112 mio. kr.

»Investeringsafkastet ligger væsentligt over det forventelige normale niveau og kan primært henføres til et højt afkast på navnlig danske aktier og et fortsat højt afkast på strukturerede kreditter,« siger Christian Sagild i meddelelsen.

Det forsikringstekniske nøgletal combined ratio (eksklusive afløbsgevinster), der sætter erstatningsudgifterne i forhold til præmieindtægterne (jo lavere, jo bedre, red.), landede i kvartalet på 89,0 mod 91,8 i første kvartal året før.

DIREKTE UDBYTTE

Som vedtaget på generalforsamlingen udbetaler Topdanmark nu direkte udbytte, hvor man tidligere har udbetalt udbyttet gennem aktietilbagekøb.

»Vi opretholder den disciplinerede tilgang til, at overskydende kapital skal tilbage til aktionærerne, men nu i form af udbytte fremfor aktietilbagekøb. Udgangspunktet for udbytteudlodningen er en "pay-out ratio" på minimum 70 pct. Der vil blive udloddet udbytte én gang årligt, og første gang vil være for 2017, hvilket vil ske umiddelbart efter den ordinære generalforsamling i april 2018,« siger Christian Sagild.

OPJUSTERINGER OVER DET HELE

Topdanmark opjusterer forventningerne til overskuddet - ud fra en såkaldt modelmæssig resultatprognose - til 1100-1200 mio. kr. fra tidligere 900-1000 mio. kr.

Den modelmæssige resultatprognose viser på hvilket niveau, resultatet ventes at lande, såfremt en række forudsætninger om afkastet på de finansielle markeder opfyldes.

Forsikringskoncernen justerer combined ratio før afløbsgevinster til "omkring 89" efter senest at have ventet 91-92.

Forventningerne til præmievæksten justeres til "let positiv" inden for skadesforsikring efter en hidtil gældende forventning for 2017 om en vækst "omkring 0 pct.".

På aktiemarkedet stiger Topdanmark-aktien 1,6 pct. til 192,70 kr. efter regnskabet.