God vind og regnskabsteknik løfter Greentechs bundlinje

Gunstige vindforhold i Tyskland og Italien pustede Greentechs omsætning til vejrs i første kvartal.

Læs mere
Fold sammen

Også bundlinjen bød på et væsentligt bedre resultat blandt andet løftet af en forlænget afskrivningsperiode for selskabets møller.

Omsætningen steg med 6 pct. til 15,3 mio. euro, mens driftsresultatet EBITDA før nedskrivninger steg til 10,0 mio. euro fra 8,4 mio. euro. Efter skat blev resultatet forbedret til et overskud på 2,7 mio. euro fra blot 32.000 euro i første kvartal sidste år.

Forbedringen af bundlinjen forklares dels med den bedre drift, dels at Greentech på baggrund af en teknisk vurdering fra en industriekspert har besluttet at benytte en livscyklus på 25 år for sine vindmøller i stedet for 20 år, når der afskrives på møllerne. Ændringen i den regnskabsmæssige behandling, der tages i brug fra og med første kvartal, løfter i sig selv indtjeningen før skat med 1,2 mio. euro før skat.

Greentech Energy Systems fastholder forventningerne til 2015 og venter fortsat, inklusive associerede selskaber, en samlet omsætning på 69-74 mio. euro, et samlet EBITDA-resultat på 38-40 mio. euro samt en nettoproduktion på 390-400 GWh. Det fremgår af selskabets regnskab for første kvartal 2015.