GN begynder tvangsinddrivelse af milliard-erstatning

Den fransk dominerede telegigant TPSA, som i september blev dømt til at betale 2,9 milliarder kr. i erstatning til GN Store Nord og TDC, har endnu ikke haft tegnebogen fremme, og nu begynder de danske selskaber en tvangsinddrivelse.

Foto: Keld Navntoft

"På trods af, at kendelsen er endelig og juridisk bindende,har TPSA ikke indbetalt det skyldige beløb inden for den af voldgiftsrettenfastsatte frist på 14 dage. Tvangsfuldbyrdelsen vil blive behandlet af denregionale domstol i Warszawa," hedder det i en fondsbørsmeddelelse fra GN Store Nord, der har 2,1 milliarder kr. tilgode.

TPSA er den største telekommunikationskoncern i Centraleuropa. France Telecom ejer i øjeblikket omkring 50 pct. af TPSA, og den franske stat ejer igen omkring 27 pct. af France Telecom.

"Det er en overtrædelse, både af aftalen mellem de to parter og af voldgiftsrettens afgørelse, at TPSA ikke efterlever voldgiftsrettens afgørelsefra den 3. september. Ved at undlade at betale i overensstemmelse medvoldgiftsrettens afgørelse påfører TPSA sig selv og sine aktionærer yderligere omkostninger, nærmere betegnet omkring en halv million danske kroner om dagen i renter," skriver GN Store Nord.