Glæde over bekendtgørelse

Læs mere
Fold sammen
Dansk Byggeri er meget tilfredse med udformningen af den reviderede bekendtgørelse om Nøgletal i byggeriet, som Erhvervs- og Byggestyrelsen nu har udsendt. Organisationen vurderer, at det er lykkedes at skabe et regelsæt, der fritager netop de virksomheder, Dansk Byggeri har ønsket at fritage for kravet om nøgletal

Den nye bekendtgørelse har, som tidligere beskrevet i ErhvervsBladet, været længe undervejs og imødeset med spænding, da det er i denne bekendtgørelse, at princippet om fritagelse for kravet om nøgletal for virksomheder med 10 ansatte eller derunder fastlægges

- Resultatet er blevet tilfredsstillende. Styrelsen har indarbejdet vores ønske om at friholde små- og mellemstore virksomheder for kravet om nøgletal. Vi er samtidig meget tilfredse med, at den valgte grænse er baseret på antal ansatte og ikke på entreprisesum. Her har man ramt plet og friholdt netop de mindre virksomheder for kravene om nøgletal, siger Vibeke Gaardsholt, erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri.

Håndværksrådet har tidligere udtrykt frustration over, at fritagelse fra reglerne gøres afhængig af antallet af ansatte. Modsat Dansk Byggeri ønskede organisationen, at grænserne skulle fastlægges ud fra entreprisesummen, hvorfor man ikke er tilfredse med den nye bekendtgørelse. krone