Gjensidige ramt af stor tilbagegang i Danmark

Den norske forsikringskoncern Gjensidige Forsikring skuffer med regnskabet for fjerde kvartal af 2016, som blandt andet er påvirket af tilbagegang i indtjeningen på de danske aktiviteter.

Samlet kom Gjensidige ud af fjerde kvartal med et resultat før skat på 1,31 mia. norske kr., hvilket var en tilbagegang fra 1,47 mia. norske kr. i samme kvartal året før. Det kom bag på analytikerne, der ifølge et estimat fra SME Direkt havde ventet en lille fremgang til 1,49 mia. norske kr.

Gjensidige er det femtestørste forsikringsselskab på det danske marked, mens det er klart størst på det norske marked, hvor selskabet blandt andet konkurrerer med danske Tryg.

I forretningsområdet Nordic, hvor 78 pct. af præmierne kan henføres til Danmark, måtte Gjensidige se forsikringsresultatet svinde ind til 20,4 mio. norske kr. fra 65,6 mio. norske kr. i fjerde kvartal sidste år.

For hele 2016 blev resultatet i den del, der også indeholder Sverige, halveret til 247,3 mio. norske kr. fra 509,1 mio. norske kr. - og det skyldes primært udviklingen i Danmark.

Nedturen kan nemlig tilskrives en stigning i erstatningerne i Danmark til 4,7 mia. norske kr. fra 3,9 mia. norske kr. Det svarer til en tabsandel på 80,1 pct. af præmieindtægterne mod 74,6 pct. i 2015.

- Den højere tabsandel skyldes flere storskader kombineret med en mindre favorable udvikling i skadesfrekvens i Danmark inden for erhvervsmotorforsikring, ejendomsforsikring og produktforsikring, skriver Gjensidige i regnskabet.

Aktien i Gjensidige falder på børsen i Oslo torsdag 6,2 pct. efter regnskabet.