Gigantiske summer i alternative investeringer

En række europæiske investorer melder sig klar til at investere – hold nu fast – yderligere 772 mia. kr. i eksotiske hedgefonde, kapitalfonde, ejendomme og infrastruktur over de næste fire år.

Europæiske investorer kan ikke få nok af alternative investeringer.

Det er den globale storbank JPMorgan Asset Management, der har undersøgt 282 europæiske og skandinaviske institutionelle investorers holdning til alternative aktivklasser.

Undersøgelsen kan ses som en lakmusprøve på fordelingen af institutionelle midler til en værdi af astronomiske 1.892 mia. euro (14.119 mia. kr.). Det svarer til mere end otte gange Danmarks samlede årlige bruttonationalprodukt.

»Investorerne angiver to hovedårsager til, at de vil øge de alternative investeringer i hedgefonde, kapitalfonde, ejendomme og infrastruktur betragteligt. Det er dels forventingen om attraktive afkast, dels en måde at sprede risikoen på,« siger JPMorgans chef for institutionel virksomhed i Norden, Francois Xavier Douin, til business.dk.

Han peger på, at mange investorer - inkl. danske pensionskasser - i disse år ønsker at sprede investeringerne på flere aktivklasser og dermed blive en smule mindre afhængige af aktiemarkedernes eller rentens udvikling.

»I Norden peger investorerne ud over en risikospredning i høj grad på, at de forventer fortsat gode afkast for de fleste alternative aktivklasser. Her er det forventningen om høje afkast, der først og fremmest får investorerne til at vende sig mod det alternative investeringsunivers,« siger Francois Xavier Douin.

Særligt i Skandinavien er der sket et boom i de alternative investeringer siden 2003, og her forventer de institutionelle investorer at afsætte 239 mia. kr. til området i løbet af de næste fire år.

»De nordiske investorer har endnu engang vist, at de hører til dem, der er længst fremme med alternative investeringer i Europa. De nordiske og særligt de danske investorer har de relativt største investeringer i kapitalfonde,« siger Francois Xavier Douin.

Han fremhæver, at danske investorer har en forholdsvis lang tradition for at investere i kapitalfonde.

»I Danmark har man meget dygtige porteføljeforvaltere, der investerer i kapitalfonde. I Sverige har de samme erfaringer med hedgefonde, og her er danskerne ikke lige så godt med. Populært sagt er danskerne mestre i investeringer i kapitalfonde, mens svenskerne er mestre i hedgefonde,« siger Francois Xavier Douin.

De europæiske investorer fra JPMorgans nye undersøgelse regner med at sætte yderligere 122 mia. kr. i kapitalfonde og 127 mia. kr. i hedgefonde de kommende fire år. Samtidig bliver der sat 203 mia. kr. ekstra af til ejendomme og 108 mia. kr. af til investeringer i infrastruktur. Herudover forventer de at investere 212 mia. kr. i andre alternative investeringer som eksempelvis råvarer.