Gigantbøder til ejendomsmæglere

Liebhavermægleren Mühldorff i København har fået en bøde på 300.000 kr., da der ikke har været uddannede ejendomsmæglere på firmaets forskellige forretningsteder.

Foto: Scanpix
Ejeren Claus Christiansen har via advokat Karoly Nemeth indbragt sagen for dom­stolene, skriver Børsen Ejendomme.

Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, der hører hjemme under Erhvervs- og Byggestyrelsen, er en forholdsvis nydannet størrelse og kom på benene på initiativ fra den tidligere økonomi- og erhvervs­minister Bendt Bendtsen i forlængelse af Hanne Nørrisgaard-sagen.

Problemer med salg af ejendomsmægleres egne faste ejendomme blev en politisk varm kartoffel og betød politiske krav om kraftige opstramninger. Derfor følges de første afgørelser fra Disciplinærnævnet med stor interesse i branchen.»Bødeniveauet har givet genlyd i branchen, der opfatter bøden som urimeligt hård,« siger Dansk Ejendomsmæglerforenings (DE ) formand Steen Winther-Petersen til Børsen Ejendomme.

Han understreger, at ejendomsmæglerfirmaet Mühldorff ikke er medlem af foreningen, men at han er glad for, at nævnet tager sig af sager for både medlemmer og ikke-medlemmer af DE.

Han håber, at bødeniveauet afspejler, at der har været tale om meget kritiske forhold, og at niveauet ikke danner skole for fremtidige afgørelser.

»Det aktuelle niveau skal nødigt danne præcedens,« siger Steen Winther-Petersen. Sagen er i øvrigt efterfølgende indbragt for domstolene af det pågældende ejendomsmæglerfirma.

»Vi risikerer, at flere filialer må lukke alene på grund af denne afgørelse,« forklarer Steen Winther-Petersen og henviser i den forbindelse til, at det er temmelig svært at skaffe filialbestyrere i branchen, særligt i øjeblikket.

Blandt de første kendelser fra Disciplinærnævnet er en anden sag med en bødestørrelse på 300.000 kr. Det drejer sig om Boligmægleren Sydkysten, hvor ejerne Martin Skovbæk Johansen & Michal Stryz i en sag ikke har handlet i overensstemmelse med god ejendomsmæglerskik i forbindelse med en tilstandsrapport, skriver Børsen Ejendomme.

Ejendomsmægler Solvejg Ramkær har samtidig fået en bøde på 100.000 kr. for at have fastsat vilkår for en ejendomshandel, som medførte, at sælger skulle udstede et endeligt skøde uden at have reel sikkerhed for købesummens betaling.

Direktør Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen:

»Kendelserne viser, at disciplinærnævnet dømmer overtrædelser af lov om omsætning af fast ejendom og god ejendomsmæglerskik hårdt. Det er helt i tråd med det politiske ønske, der førte til nedsættelse af nævnet i 2006. Der er tale om meget forskellige sager, men det er et gennemgående træk i præmisserne, at nævnet lægger vægt på, at både lovgivning og god ejendomsmæglerskik naturligvis skal overholdes, når ejendomsmæglerne udfører arbejde for forbrugerne.« Det skriver Børsen Ejendomme.

 
Læs også:

Prisfald stopper tidligst i 2010

Mange skatteål kommer fra Whisky-bæltet

De kom, de så, de købte