Genmabs drift overrasker positivt i første kvartal

Genmab har indtjeningsmæssigt fået en lidt bedre start på 2017 end ventet af analytikerne ifølge data fra Bloomberg News. Derimod er omsætningen i underkanten af forventningerne, men ingen af afvigelserne giver grund til at ændre prognosen for hele året.

Foto: PR-foto Lars Møller

Første kvartal endte med en omsætning på 250,7 mio. kr. mod ventet 257,5 mio. kr. blandt analytikerne og 170,2 mio. kr. i samme periode sidste år.

Omsætningen består af 211 mio. kr. i royalties fra partneren Janssens salg af kræftmidlet Darzalex samt 14 mio. kr. fra Novartis' salg af kræftmidlet Arzerra. Dertil kommer indregning af udskudt omsætning på 24 mio. kr.

Driftsresultatet før renter og skat (EBIT) landede på 46,1 mio. kr. mod ventet 9,7 mio. kr. Endelig vendte bundlinjen til et plus på 16,1 mio. kr. fra et underskud på 11,5 mio. kr. sidste år. Analytikere havde ifølge Bloomberg News ventet et nettooverskud på 19,4 mio. kr.

Genmab fastholder desuden forventningerne til 2017 om en omsætning i intervallet 1950-2150 mio. kr. og et driftsoverskud på 900-1100 mio. kr.

Partneren Janssens salg af Darzalex vil ifølge Genmabs prognoser stadig lande i intervallet 1100-1300 mio. dollar, hvilket stadig ventes at give Genmab royalty-betalinger på 930-1100 mio. kr. i år.

Ud over royalty-indtægterne fra Darzalex regner Genmab i sin årsprognose med 800 mio. kr. i milepælsbetalinger fra Darzalex. Også det er uændret.

De resterende 220-250 mio. kr. i forventet omsætning stammer fra royalties fra partneren Novartis' salg af kræftmidlet Arzerra, milepælsbetalinger fra Duobody-samarbejder samt indregning af udskudt omsætning.