Genmab opjusterer en smule

Genmab har en lille positiv overraskelse med til aktionærerne i sit regnskab for andet kvartal.

Biotekvirksomheden Genmab. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jan Jørgensen
Biotekselskabet, der sjældent har store nyheder at fortælle i sine regnskaber, fordi produktsalget er ret begrænset, opjusterer forventningerne til 2013.

For 2013 venter Genmab nu en omsætning i niveauet 550-590 mio. kr. mod tidligere 540-580 mio. kr. og et negativt driftsresultat på 10-75 mio. kr. mod tidligere 40-90 mio. kr. Forventningerne til de royalties, Genmab modtager fra partneren Glaxosmithkline fra salget af Genmabs eneste markedsførte produkt, Arzerra, er uændret 125 mio. kr.

Administrerende direktør Jan van de Winkel fremhæver i en kommentar til regnskabet udviklingsresultaterne i kvartalet.

- Vi har rapporteret to stærke datasæt for ofatumumab mod kronisk lymfatisk leukæmi i andet kvartal, som viser det fremtidige potentiale for denne behandling. Vi er også meget glade for, at daratumumab har fået tildelt Breakthrough Therapy-status fra FDA, og vi håber, at dette vil hjælpe os til at få denne behandling hurtigere på markedet. Sammen med vores opjusterede resultatforventninger er disse fremskridt med til fortsat at bringe Genmab nærmere vores mål om at opnå vedvarende lønsomhed.

Genmabs samlede omsætning i andet kvartal landede på 138 mio. kr., og driftsresultatet viste et underskud på 17,9 mio. kr. blandt andet efter en lille stigning i forsknings- og udviklingsomkostningerne til 139,4 mio. kr. fra 132,8 mio. kr.

I hele 2013 venter Genmab generelt at have lidt færre udgifter, end oprindeligt planlagt, og driftsomkostningerne spås nu at løbe op i 600-625 mio. kr. mod tidligere 600-650 mio. kr. De likvide beholdninger ventes ved årets udgang at udgøre 1350-1400 mio. kr. - en opjustering fra tidligere meddelt 1266-1316 mio. kr., der ikke medregnede et provenu i forbindelse med udnyttelse af warrants på 63 mio. kr.