Genmab: Afbrudt studie presser aktien men er ingen katastrofe

Det er en negativ nyhed for Genmab, at selskabet og dets partner i udviklingen af kræftmidlet Daratumumab, Janssen Biotech, har valgt at droppe yderligere fase 2-studier med midlet som enkeltbehandling i lymfekræftformen non-Hodgkin lymfom (NHL).

Arkivfoto. Det er en negativ nyhed for Genmab, at selskabet og dets partner i udviklingen af kræftmidlet Daratumumab, Janssen Biotech, har valgt at droppe yderligere fase 2-studier med midlet som enkeltbehandling i lymfekræftformen non-Hodgkin lymfom (NHL). Fold sammen
Læs mere
Foto: Genmab-PR Lars Møller

Men det er langt fra en katastrofe for Genmab, idet der fortsat er masser af muligheder for Daratumumab andre steder, men også som kombinationsbehandling inden for NHL.

Sådan lyder vurderingen fra Sydbank, der på den baggrund fastholder den positive anbefaling »køb« af Genmab, selv om der ventes kursfald fredag.

»Selv om meddelelsen fra Genmab er negativ og efter vores vurdering vil presse aktien, når markedet åbner, anser vi ikke det afbrudte studie som en katastrofe for Genmab eller Darzalex-potentialet,« skriver senioranalytiker Søren Løntoft Hansen i en kommentar

Han peger blandt andet på, at de opstillede succeskriterier for responsrate i studierne, som for to ud af tre patientgrupper ikke blev nået, var meget høje.

»Vi hæfter os ved de i studiet opstillede succeskriterier om en samlet responsrate på 50 pct. og 30 pct. for henholdsvis follikulært lymfom (FL) og diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL). Vi har indtrykket af, at succeskriterierne i studiet har været sat meget højt for et middel, der bliver undersøgt som monoterapi,« skriver Søren Løntoft Hansen.

»Selv om man skal være meget varsom med at sammenholde studier, minder vi om, at Darzalex som monoterapi til behandling af dobbelt-refraktære patienter med knoglemarvskræft i fase 2-studiet Sirius viste en samlet responsrate på 29,2 pct. Det virker som om, at Janssen har 'taget chancen' med Darzalex som monoterapi i NHL for at få hurtigere markedsadgang,« fortsætter senioranalytikeren.

FORTSAT GODE MULIGHEDER

Han peger i sin umiddelbare analyse på, at Darzalex i behandlingen af NHL og de tre typer af sygdommen, der blev undersøgt i det nu lukkede studie, fortsat har et vist potentiale - i form af kombinationsmuligheder med andre kræftmidler.

Og det bør alt andet lige begrænse skuffelsen, vurderer Søren Løntoft Hansen.

»Før meddelelsen havde Darzalex i FL, DLBCL og MCL - med et samlet topsalgspotentiale på 2,2 mia. dollar og en sandsynlighed for godkendelse på 40 pct. - en værdi på 114 kr. per aktie i vores model. Vi ser dog som nævnt gode muligheder for, at Janssen vil undersøge Darzalex i kombination med andre kræftmidler inden for NHL. Det bør efter vores vurdering i nogen grad begrænse den forventelige negative kursreaktion på det afbrudte studie,« skriver han.

For to ud af tre patientgruppe i det nu afbrudte fase 2-studie med Daratumumab var der som nævnt tale om responsrater, der ikke kunne leve op til succeskriteriet for studiet, mens data for responsraten i den sidste patientgruppe ikke kunne evalueres tilstrækkeligt på grund af langsom rekruttering forårsaget af sygdommens aggressivitet på det sene stadie.

Genmab-aktien sluttede torsdag 1 pct. lavere i 1413 kr.